Fredag 14 Maj
Stockholm

Peter Asthamn: "Skulle du kunna använda bilen mindre?"

Peter Asthamn: "Kanske finns förändringar du själv kan göra på det personliga planet som att låta bilen halka ner från förstahandsalternativ; till andra, tredje eller fjärde alternativ?"

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Peter Asthamn driver det ekologiska (och numera KRAV-certifierade) bageriet Vadstena Bröd. Tillsammans med sin hustru står han också bakom hemsidan www.battrevarld.nu som varje vecka lägger ut nya tips för en mera rimlig värld.

En dag för omkring tio år sedan fickjag ett oväntat samtal från polisen. De hade återfunnit min stulnabil som jag ännu inte upptäckt var borta. Eftersom bilen var rättskruttig redan före stölden lämnades den vidare till skroten ochsedan dess har jag och min hustru tillhört den exklusiva skara vuxnasammanboende par som är utan bil i hushållet (vi var 2001/2002 bara3-10 procent).

De flesta av oss är instinktivtmedvetna om att bilen är dålig för miljön, ekonomin, hälsanetcetera. Ändå tycks få på allvar överväga en tillvaro utanegen bil. Inte heller jag tror att alla kan vara utan bil, så visstfyller den en funktion. Framför allt för dem med särskilda behoveller för dem som bor på de, relativt sett, få platser som saknarkollektivtrafik. Men som själv boende i den centrala delen av enlandsbygdskommun kan jag konstatera att det går utmärkt utan attäga en bil här. Både under flera års busspendling och nu när jagarbetar där jag bor.

Vinsterna för oss som är bilfria ärstora. För en person av medelinkomst med en vanlig bil kan desparade pengarna vid övergång till kollektivt resande exempelvisanvändas till en dags mindre arbete per vecka (se räkneexempel på www.livutanbil.se).Livskvaliteten med bättre balans mellan arbete och fritid förstärkssäkert också av att hälsan generellt är bättre för kollektivresenärerna. Och om alla stockholmare, som skulle kunna tacykeln istället för bilen till jobbet, verkligen gjorde det sparasinte bara tonvis av koldioxidutsläpp. 40 människor per år slipperdessutom dö en för tidig död på grund av luftföroreningar.

Uttalade ellerouttalade förväntningar från omgivningen kan ofta spela in närdet gäller användande och ägande av bil. När vi själva flyttadefrån centrala Göteborg till Vadstena var det exempelvis många somsa att vi snart skulle upptäcka behovet av bil. Nu blev det inte pådet viset men det är inget ovanligt med påverkan från andrasförväntningar för att uppfylla de vanliga normerna. Genom att påallvar fundera över varför du ska ha bil och pröva de alternativsom troligen finns kanske du inser hur mycket bättre alternativenär.

I ett samhälle där stora landytoranvänds till bilvägar och många butiker placeras för att passa enbilburen kund kan det vara värt att påminna sig om tidigare normersom nu känns passé eller åtminstone ifrågasatta. Kolonialism,barnaga, slentrianmässigt köttätande, dumpning av skräp i naturenoch omyndigförklaring av alla kvinnor är sådant som har setts somnormalt under vissa tider och i en del kulturer. Med tanke på hursnabbt normerna för detta förändrats bör det vara möjligt ocksåför våra transporter. Då kanske normen blir att hela kvarteretdelar på samma elbil och samhället är uppbyggt så att behovetinte heller är större.

Men. Ännu är vi inte där. Kanskefinns förändringar du själv kan göra på det personliga planetsom att låta bilen halka ner från förstahandsalternativ; tillandra, tredje eller fjärde alternativ? Eller på ett lite störreplan genom medborgarförslag och e-postande med förslag till dinalokala och nationella politiker?

Peter Asthamn,
www.battrevarld.nu

Skulle du kunna köra bil mindre?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela