Torsdag 9 Dec
Stockholm

MUF Gävleborg: "Sänk åldersgränsen på Systembolaget"

1 av 2
2 av 2

"Vi i MUF Gävleborg kommer verka för att åldersgränsen för alkohol ska sänkas till 18 år. För att på sikt sänka hela alkoholmonopolet och göra det möjligt att handla alkohol av fler bolag än staten"

Kommentera (30)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Närman är 18 år anses man som myndig i Sverige. Man har rätt attrösta i allmänna val, man får gifta sig, ta körkort, göramilitär tjänstgöring och köra stridsvagn. Fast du kan inte köpaen flaska vin på systembolaget. Du kan väljas in i Sveriges riksdagoch vara med och stifta om lagar som denna. Men du kan fortfarandeinte gå på systembolaget.

Dessasaker är av större dignitet och kräver minst lika stor mognad ominte större så som att själv få handla från systembolaget.

Detsaknar all logik att trots att myndighetsåldern är 18 år så haren ung person inte rätt att köpa alkohol på Systembolaget förränvid 20 års ålder. Däremot tillåts denna 18-åring att köpaalkohol på krogen. Det medför att unga människor har svårt att talagstiftningen på allvar.

Detär ju konstigt att du kan få gå i maktens korridorer och bestämmaöver dom lagar och föreskrifter som motverkar en 18-åring att köpaalkohol på systembolaget. Fast på egen hand efter jobbet är slutså får du tillträda men inte handla ur det statligt ägdaalkoholmonopolet.

Systembolagetfår inte sälja alkohol till någon under 20 år enligtalkohollagen. Anledningen är omtanke och erfarenheter. Erfarenhetensäger att ungdomar har svårt att bedöm konsekvenserna av alkoholoch det innebär att fulla tonåringar lätt kan åka illa ut.

Menerfarenhet hos en 18-åring uppnår alltså målen för att körabil, gifta sig och sitta som riksdagsledamot? Denna lagstiftning ärfel och börs tas bort eller omarbetas till att åldersgränsen påsystembolaget blir 18 år eller myndighetsåldern höjs till 20.

Vii MUF Gävleborg kommer verka för att åldersgränsen för alkoholska sänkas till 18 år. För att på sikt sänka helaalkoholmonopolet och göra det möjligt att handla alkohol av flerbolag än staten.

AdamRydstedt,
DistriktsordförandeMUF Gävleborg
PetterPettersson,
OrdförandeMUF Hudiksvall

Borde åldersgränsen på Systembolaget sänkas?
Tack för din röst!
Kommentera (30)
Kopiera länk
Dela