Tisdag 11 Maj
Stockholm

Jomanda, 16: "Varför plågar vi varandra med skönhetsideal?"

Jomanda Lundström: "Jag vill att skönhetsidealet ska försvinna. Jag vill att media ska sluta att uppmuntra folk att se ut som andra. Jag vill att provdockorna ska bli lite kurvigare istället"

Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Jomanda Lundström är 16 år och går sitt första år på gymnasiet på teknikprogrammet. På fritiden spelar hon fotboll. 

Varför ska detfinnas en modell för hur man ska se ut? Varför måste man se ut påett speciellt sätt för att bli accepterad? Varför ska viuppmuntras att se ut som andra istället för att bara vara osssjälva?

För några veckorsedan var jag i sport- och fritidsaffären XXL. Affärens skyltdockorväckte mycket tankar och känslor hos mig. Skyltdockorna i affären,både manliga och kvinnliga, var pinnsmala. De onormalt smaladockorna fick mig att börja tänka på hur samhället påverkar ossom hur man ”ska” se ut. Skönhetsidealet tycker jag är ett stortproblem. Folk säger ’var dig själv’, ’bry dig inte vad andratycker om dig’, men ändå finns det ett bestämt sätt man skavara och se ut. Det är inte alls många människor som har en sådankropp och varför ha sådana dockor då? Kläderna kommer ju intesitta på kunderna som de sitter på skyltdockorna och då kanske manblir riktigt besviken och tror att man måste se ut precis somskyltdockorna. Varför inte bara göra skyltdockor med normalakroppar som faktiskt matchar genomsnittsmänniskans kropp?

Varför finnsskönhetsidealet? Tycker inte du att det skulle vara mycket bättreutan det?

Hur ska man se utenligt skönhetsidealet idag? Killarna måste vara vältränade (oftamagrutor, stora biceps, långa, med mera) för att tjejer ska viljaha dem. Tjejer ska vara smala och sexiga (ofta långt hår, storabröst, stor rumpa, långa ben, med mera) annars är de inteperfekta.

Skönhetsidealet ären stor anledning till dåligt självförtroende och osäkerhet inteminst hos unga. Skönhetsidealet får oss att bli rädda för attvara annorlunda, och att inte bli accepterade. Hur kan vi accepteraatt det är så här? Ska inte alla kunna få vara sig själv, ochvara stolt över det? Vi ska inte behöva vara rädda för att intebli accepterade. Ingen ska behöva följa ett ideal och ändra påsig för att få bekräftelse.

Media uppmuntrar ossinte precis att tänka att vi är perfekta som vi är, tvärt omfaktiskt. De uppmuntrar oss att se ut som andra tillexempel modelleroch kändisar. En massa reklamer för smink, skönhetsoperationer ochmode finns överallt på internet, tidningar, böcker, radio och tv.De lurar också folk att börja banta och gå på olika sortersdieter för att gå ner i vikt. Detta leder till att många fårproblem med ätstörningar som anorexia och bulimi.

Det är flest tjejersom får ätstörningar, 90 procent enligt en artikel på Dove.se.Troligtvis beror det på att tjejer har flest förväntningar påsig.

I Doves artikelskriver de:

”Dagenssnäva skönhetsideal är inte bara orealistiskt och ouppnåeligt.Det bidrar också till komplex som kan leda till att tjejer vantrivsmed sitt eget utseende. Låg självkänsla och en negativ syn på denegna kroppen kan börja redan i unga år, och komplexen blir barafler ju närmare puberteten tjejerna kommer.”

Det finns förvissofolk som kan tycka att det känns skönt att det finns en mall somman kan följa så man vet hur man ska se ut och vara, men jag tyckeratt man ska vara sig själv och inte vilja vara och se ut som man skaenligt skönhetsidealet.

Jag vill attskönhetsidealet ska försvinna. Jag vill att media ska sluta attuppmuntra folk att se ut som andra. Jag vill att provdockorna ska blilite kurvigare istället.

Alla måste sluta haförväntningar på hur folk ska se ut. Acceptera hur andra ser utoch var stolt över hur du själv ser ut. Sluta följaskönhetsidealet och förvänta dig inte att andra ska se ut precis”som man ska”. Då kommer vi få ett mycket bättre samhälle,och ingen behöver vara rädd för att inte passa in. Folk kommer fåmycket bättre självförtroende. Media måste sluta uppmuntra folkatt följa skönhetsidealet, och skyltdockorna på XXL måste tasbort och ersättas med lite mer normala dockor. Man måste bliaccepterad hur man än ser ut och man måste kunna vara stolt överhur man ser ut.

JomandaLundström

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela