Måndag 10 Maj
Stockholm

"Fler behöver förstå varför feminismen behövs"

Alanya Rudling: "Vi får aldrig glömma bort att prata om feminismen, för pratar vi om det mer kommer fler också förstå vad feminismen innebär och varför den behövs"

Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Alania Rudling är 18 år och bor i Stockholm.

Följ henne på Instagram: @alaniarudling

Oavsett vad vi än tycker omfeminismen så pratar vi åtminstone om den och det tror jag i sintur kommer att leda till att fler unga tjejer och killar får entydligare bild om vad feminismen faktiskt är.

Varje dagskrollar jag runt på Facebook och hittar nya intressanta artiklar omfeminism skrivna av unga tjejer och killar. Jag kan inte säganågonting annat än FAN vad glad jag blir! Idag läste jag LottieLindmarks debattartikel om feminism och tänkte för mig själv fanvad arg jag blir, inte en till ung tjej som ifrågasätter feminismenmen sen kom jag på att fan, alla delar inte min åsikt om att vialla borde kalla oss för feminister men det är okej för nu, fördet viktigaste av allt är att unga tjejer och killar vågar tyckatill! 

Artiklarna som skrivs skapar en diskussion och det är jag såjävla glad för! Unga tjejer som motsätter sig feminismen vågaratt tycka och för mig är det så jävla viktigt. Vi som vågartycka till om feminismen tycker jag har ett ansvar att också prataöppet om det.

För mig är det mycket enkelt,feminism är en ideologi vars målsättning är kvinnors politiska,ekonomiska och sociala rättigheter samt kvinnans likställighet medmannen. Om ni inte tror eller håller med mig, slå upp det?

Mycket svårare än så är det inte,därför är det för mig en självklarhet att kalla mig feminist.

Jag är 18 snart 19 år och i minnärmsta vänkrets kallar sig alla idag för feminister.

Jag minns min första psykologilektioni 1an på gymnasiet. Min lärare ställde en fråga till hela minklass ”Hur många här inne kallar sig själva för feminister?”.Jag minns att jag var lite nervös för att räcka upp handen ochtänkte för mig själv ”vågar jag verkligen?” i rädsla av attbli dömd för vad jag stod för men jag valde att strunta i minrädsla och räckte istället upp min hand. Runt omkring mig var dettyst och inte en enda hand var uppe i luften förutom min. Idag gårjag i 3an och skulle jag sitta på min psykologilektion och minlärare skulle ställa samma fråga igen är jag nästan helt säkerpå att mer än hälften av personerna i min klass skulle räcka uppsin hand.

Hur kommer sig detta då? Jo för attgenom de här 3 åren jag gått på gymnasiet har diskussionen omfeminism kommit upp allt oftare vilket har gjort att folk har blivitännu mer angelägna att ta ställning i frågan. Tack vare att detfinns unga skribenter som Zara Larsson med flera. så vågar ännu flertjejer att ta plats. Oavsett vad vi än tycker om feminismen såpratar vi åtminstone om den och det tror jag i sin tur kommer attleda till fler unga tjejer och killar får en tydligare bild om vadfeminismen faktiskt är. 

För de flesta motsättningarna tillfeminism handlar till den större delen bara om okunskap och rädsla.Vi ska jobba för vår utveckling, inte vara rädda för den! Sefeminismen för vad den är, någonting bra! Tro mig alla unga killaroch tjejer där ute, vi feminister är inte några manshatandemonster som vill utrota alla män, vi älskar män och vi älskarkvinnor, vi älskar alla människor och tycker att alla människorska ha samma förutsättningar och bli lika behandlade eftersomenligt oss är vi alla lika värda. 

Därför måste vi våga erkännaatt feminismen behövs för att uppnå jämställdhet runt om ivärlden. Bara för att det är mer jämställt i Sverige än iIndien betyder det inte att vi inte ska kalla oss för feminister,feminismen är nödvändig för att vi ska uppnå jämställdhet. Jaghar hört många gånger att jag som kvinna ska vara tacksam för attjag lever i ett sådant jämställt land som Sverige och det är jagväl till en viss del men det betyder inte att vi ska strunta i attvi får mindre lön för lika arbete, att unga tjejer och kvinnordagligen utsätts för sexuella övergrepp eller att vi tjejeruppfostras till att vara på ett speciellt sätt precis som killargör. 

Dessa är saker jag inte tacksam över, dessa saker är teckenpå att det fortfarande inte är jämställt, så varför skulle jaginte kalla mig feminist då feminismen är en ideologi som villmotverka dessa orättvisor. Jag vill se en jämställd värd och föratt komma dit så behöver vi feminismen, punkt!

Vi från den nya generationen, det ärvi som är framtiden och jag är så glad att både unga tjejer ochkillar vågar ta ställning och vågar att tycka! Vi kommer att läraoss av varandra ju mer vi diskuterar. För om mina observationer harvarit korrekta så vet jag att ju mer vi diskuterar feminismen jufler kommer vi bli som kämpar för kvinnors rättigheter i världen.

Sociala medier har skapat mycketproblem med mobbning och nät-hat men trots det så är jag glad attdet finns olika forum där vi kan diskutera och uttrycka oss. Jag ärglad att min generation har fått den chansen.

Att jag så länge har kallat migfeminist har jag min familj att tacka. Mina föräldrar är väldigtunga dvs. de ingår i den yngre generationens föräldrar, de ärinte på några plan konservativa. I min familj sitter vi vid varjemiddag och debatterar om olika samhällsfrågor och så har det varitsen jag var liten, feminismen är en av de stora frågorna som vipratar om då det är någonting som min mamma verkligen brinner för,men missförstå mig inte när jag berättar det här, min familj harlärt mig om feminismen och låtit mig bilda en egen åsikt därifrån. 

Alla familjer diskuterar inte lika mycket som min familj gör,därför känner jag att jag som har lärt mig sen barnsben att ståupp för vad jag tycker också ska uppmuntra andra till att vågatycka oavsett vad man tar för ställning i en fråga.

Jag skulle kunna prata om feminismen iflera timmar i sträck för det är någonting som ligger mig väldigtvarmt om hjärtat men just idag känner jag att jag vill uppmärksammaalla unga tjejer och killar som vågar att tycka! Fan vad bra vi ärsom vågar!

Vi får aldrig glömma bort att prataom feminismen, för pratar vi om det mer kommer fler också förståvad feminismen innebär och varför den behövs.

Alanya Rudling,
Feminist

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela