Onsdag 8 Dec
Stockholm

"Hatet mot Esmeralda visar på ett fortsatt hat mot romer"

"Jag såg förtrycket. Jag såg hatet. Jag såg föraktet. Förtrycket, hatet och föraktet mot min barndomskärlek".

Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Linus Eriksson var tidigare styrelseledamot för Röda Korsets Ungdomsförbund och Ungdom Mot Rasism. Han har även varit politiskt aktiv. Följ Linus på: www.linuseriksson.nu 

Närjag var liten var jag kär i Esmeralda. I den där söta tjejen somblir vän med Quasimodo. I den där söta tjejen som i en barnfilmfår utstå hat och förtryck. I den där söta tjejen sommajoriteten av resterande karaktärer ser ner på, eftersom att honråkar vara rom. Hon råkar vara född i ”fel folkgrupp”.

Förinte längesedan såg jag filmen "Ringaren i Notre Dame" igen, för första gången på tioår. Det var först då, som jag såg det. Jag såg förtrycket. Jagsåg hatet. Jag såg föraktet. Förtrycket, hatet och föraktet motmin barndomskärlek.

Detkan låta hur löjligt som helst att anspela på en barnfilm. Men detförakt som denna romska flicka i en tecknad film får utstå, är enverklighet för många av de tjugo miljoner romer som finns runtom ivärlden.

Närjag på senare dagar tittade på filmen, var den mest gripande scenennär Esmeralda, tillsammans med några andra romer, står i ettgatuhörn och agerar gatumusikanter. Plötsligt går en mamma förbi,tillsammans med sin dotter som är på väg att springa fram tillgatumusikanterna, och mamman tillrättavisar sin dotter genom attsäga: ”Gå där ifrån, sa jag! De är zigenare, de stjäl allt vihar!”. Under filmens gång, används också nedsättande attitydermot Esmeralda och hennes romska vänner. Allt detta i en barnfilm.

Imina hemtrakter visar undersökningar på att upp emot 50 procent avgymnasieungdomarna inte hade kunnat tänka sig att bo granne med enrom. Man kan gott ställa sig frågan: ”Varför?”.

Jagvill bestämt hävda att barndomsåren är de år när starten förvärderingsbildande börjar. Jag vill också bestämt hävda attdenna film är en av många bidragande faktorer till ettupprätthållande för nidbilden av romer och deras egenskaper. Justeftersom att det är en barnfilm och det är här barnen börjarbilda sina värderingar. Alla har vi hört och är medvetna om hurmycket film, tv och musik påverkar oss.

Detvärsta av allt är alla de människor som för mig kommer att hävdaatt man inte, innan man läste detta, har tänkt på framställningenav romer i filmen "Ringaren i Notre Dame". Att man inte ens har tänktpå det, är det värsta. Vi tänker inte ens på att en kränkningav Europas största folkgrupp utan land genomförs. Det är ett tecken på att denna nidbild av romerna har normaliserats ochstandardiserats.

Jagär inte en försvarare av att scenerna där nidbilden av romernaväcks skulle klippas bort. Däremot har jag som människa frihetenoch rättigheten att välja bort denna film. Att inte ha filmen ibokhyllan, bland de andra barnfilmerna. Att inte visa filmen förmina framtida barn.

Förmina barn ska inte växa upp med att på ett skevt sätt bedömaromer och andra folkgrupper. Mina barn ska växa upp med att bedömavarje unik människa, som sin egen.

Hurväljer du att låta dina barn växa upp?

LinusEriksson

Är
Tack för din röst!
Kommentera (11)
Kopiera länk
Dela