Unga Feminister: "Alla ska ha makt över sin egen sexualitet"

- 23/03/2015, 12:06

Privat

Lisa Palm (UF): "Så länge ekonomi påverkar och avgör människors möjlighet till att bestämma över sina kroppar och hälsa så kommer ojämlikhet hänga ihop med ohälsa"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I Gävleborgs län har det blivit enklare för unga att få bestämma över sin egen reproduktion och sitt eget sexliv. Av den satsning på gratis preventivmedel för de under 26 år i länet som inleddes år 2012 har följden varit positiv.

Det här är ingen banbrytande text. Det är inte det eftersom att subventionerade preventivmedel inte är något banbrytande i sig, det är ett måste.

Med subventionerat menas till lägre kostnad eller gratis. Frågan om preventivmedel är bara ett tillfälle där välmående och god hälsa är beroende av egen ekonomi, sexualitet, kön, namn, adress - för att nämna några av flera andra viktiga faktorer som spelar in. Så länge dessa faktorer påverkar och avgör människors möjlighet till att bestämma över sina kroppar och hälsa så kommer ojämlikhet hänga ihop med ohälsa.

Eftersom vi kan sätta det i ett större sammanhang, kan vi också förstå varför subventionerade preventivmedel är ett måste. Politiken ska ta ansvar för att minska att dessa ojämlikheter som uppstår.

Gävleborgs län tagit ett sådant ansvar. Nu borde samtliga landsting göra vad de kan för att minska de faktorer som gör att vissa människor inte kan välja att använda sig av preventivmedel. Det är orimligt att du, beroende på var du bor i Sverige, har olika förutsättningar att bestämma över din reproduktion och hälsa.

Vår ekonomi är en resurs och ett verktyg, genom prioriteringar och omfördelning kan vi komma åt ojämlikheter och förändra dem. De subventionerade preventivmedlen i Gävleborgs län är ett exempel på en sådan prioritering. Subventionerade preventivmedel för unga är ett måste för en jämlik makt över sin sexuella och reproduktiva hälsa.

Lisa Palm,
Sammankallande för Unga Feminister

Borde preventivmedel vara billigare?