Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Albin Axelsson: "Vi måste få hela Sverige att leva"

- 06/04/2015, 17:05 -

Privat

Albin Axelsson skriver om att något måste göras för att stoppa urbaniseringen i Sverige. Landsbygden måste förses med de nödvändigheter som krävs för att folket ska vilja stanna och kunna leva de liv de eftersträvar.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Allt fler människor väljer att flytta in till städerna vilket gör att landsbygden succesivt håller på att urholkas på sitt humankapital. Det är oftast en dyster bild som målas upp när man diskuterar landsbygdens framtid, och i den offentliga debatten riktas lite eller nästan ingen uppmärksamhet på problemen. Vilket har bidragit till att det formuleras väldigt få svar och lösningar på hur man ska få hela Sverige att leva.

Det som har uppstått är en motsättning mellan stad och landsbygd, som kan vara en av vår tids största samhällsutmaningar. Att det finns en äldre befolkning som saknar tillgång till medicin och äldreomsorg, en yngre befolkning som känner sig rotlös och eftersatt av etablissemanget. En växande främlingsfientlighet som breder ut sig, och som till stor del beror på att politiker inte ens med tång har vågat röra i invandringsfrågan.

I dag är Sverigedemokraterna Sveriges tredje största parti. Hade man i stället vädjat till väljarnas hjärnor i form av förslag och åtgärder på området, i stället för hjärtan, hade situationen kanske sett annorlunda ut. Samtidigt har globaliseringen bidragit med att tidigare gränser har suddats ut. Svenska storbolag är betydligt mer benägna till att flytta tillverkningen utomlands till låglöneländer, än inom landet.

Övergripande handlar det om politiska lösningar som är både globala och lokala. Sverige måste på EU-nivå aktivt motarbeta all form av protektionism och subventionspolitik, och på det lokala planet handlar det om att utnyttja de komparativa fördelarna. Men även uppmuntra förekomster av ideella föreningar, parker, deponier, enskilda individer samt att arbeta med lokala attityder.

Landsbygdens överlevnad vilar på att man förbättrar infrastrukturen så att både människor och varor kan transporteras. Det krävs ett utvecklat bredband och IT så att det går att jobba i hela landet. Skatter och avgifter måste sänkas och villkoren för företagarna förbättras. En trygg energiförsörjning är en grundläggande förutsättning för Sveriges landsbygd, så väl för enskilda hushåll som jord- och lantbruket och basindustrin.

Företag och boende i landets gles- och landsbygd måste kunna lita på att det finns en stabil och pålitlig energiförsörjning året om. Regelverk måste ses över och speciellt strandskyddsbestämmelserna som direkt hämmar turistnäringen och bostadsbyggandet. Slutligen behövs en stärkt integration i form av regionaliseringar.

Pratar man med dem som bor på landsbygden är det sällan man får höra att de efterfrågar eller ens behöver mer detaljerad lagstiftning. Snarare mindre. Landsbygdsborna vill se snabba beslut. Problem eller möjligheter för en själv eller ens närmaste ska hanteras omedelbart. Och helst vill man hantera frågan själv. Vad Sverige behöver är en liberal politik som betonar vikten av självbestämmande, nytänkande och företagsamhet.

Albin Axelsson, liberal debattör och juriststudent