Torsdag 22 Februari 2024
1 av 3
- Foto: TT/TT
2 av 3
- Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX
3 av 3
- Foto: TT NYHETSBYRÅN

FI: "Politikerna måste sluta ignorera och se ner på landsbygden"

Gudrun Schyman och Sissela Nordling-Blanco skriver att vi måste våga utmana storstadsnormen, och inse att framtiden finns på landet.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenterna

Följ Gudrun Schyman på Twitter: @gudschy

Följ Sissela Nordling-Blanco på Twitter: @SisselaNB

Det lokala är det globala. Den insikten – att jorden är ett och att vi människor är en del av, inte herrar över – får allt fler att reflektera över utvecklingen. Vi behöver tänka om vi ska leva hållbart. Vi har bara ett jordklot och då kan vi inte exploatera, producera och konsumera som om vi hade fem!

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uttryckte sin vision för 2015 så här:

    "Vi är den förstageneration som kan utrota fattigdomen och den sista generationen som kan undvika klimatförändringarnas mest allvarliga konsekvenser. Vi har möjligheten att genom en global kraftansträngning leda in denna och kommande generationer på en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar väg"

En hållbar utveckling kräver omställning. På alla nivåer. Globalt och lokalt. Egentligen säger det sig självt. Ska vi börja bygga hållbara hus i trä, ska vi äta ekologisk och miljöcertifierad mat, ska vi välja närproducerat och minska transporterna, så inte är det i storstäderna det nya växer. Det är på landet. Vi som bor i landsbygd måste förstå att vi faktiskt bor i framtiden!

Glädjande nog växer också Feministiskt initiativ utanför storstäderna. För tio år sedan, när vi började, var det framför allt i storstäderna som medlemmarna fanns. Och det var inte så konstigt. Det var kontroversiellt att vara feminist då. På samma sätt hade hbtq-personer en lättare tillvaro i storstadens anonymitet.

Nu är vi spridda över hela landet. Från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi har sedan valet 2014 mandat i tretton kommuner och ytterligare ett 80-tal grupper som nu börjar arbeta långsiktigt, med kommunen som bas. Och vi är många som bor ”på landet”. Det avspeglas i vår politik, i ett helt nytt politikområde för landsbygd och glesbygd.

En feministisk analys innebär bland annat att synliggöra att staden har gjorts till norm. Samhället har sett på när den ekonomiska och politiska makten har samlats i storstäderna. Det är en utveckling som varken är önskvärd, rättvis eller långsiktigt hållbar.

Vi utmanar därför den gängse bilden av en långsamt döende lands- och glesbygd och menar i stället på fullt allvar att lands-, glesbygd och mindre tätorter är ett fundament för vår framtid - ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt. Makt och inflytande, samhällsservice och trygghet ska utvecklas utifrån idén ”byn som bas”.

Vi ser i dag hur orter och byskolor överlever tack vare nyanlända, vilka också möjliggör relationer till och kontakter med platser i andra delar av världen. Vi ser hur lanthandlare, medborgarkontor och bibliotek förblir i drift när det offentliga stödet dras tillbaka. Lokala initiativ behöver erkännas och tas tillvara men vi måste också, på politisk väg, underlätta för den här utvecklingen, till exempel genom förenklad byråkrati på kommunal- och regional nivå.

Livet i gles- och landsbygd bygger ofta på försörjning genom ”växelbruk” och anpassning efter årstiderna. Genom försämringar i trygghetssystemen hamnar många i kläm i dag. De sociala skyddsnäten behöver utvecklas så att de är anpassade efter människors verkliga behov och livssituation och fåpersonsföretag behöver regel- och skattemässiga lättnader.

Samtidigt måste den politiska och demokratiska nivån i kommunerna förstärkas. Utvecklingen hittills har varit att allt fler tunga ansvarsområden flyttats ”ner” till den lokala nivån men utan att resurser följt med. Tvärtom har antalet förtroendevalda i kommunerna minskat dramatiskt, samtidigt som ansvaret har ökat.

Det är ohållbart att tänka sig att politiker på den lokala nivån, med ansvar för skola, kultur, vård och omsorg, miljö och kultur, ska ha detta som fritidssysselsättning. Utbildningsnivån bland kommunpolitiker behöver höjas, den ekonomiska ersättningen och arbetsformerna måste anpassas så att fler än pensionärer kan vara aktiva.

För att vi ska få ett rättvist och hållbart samhälle krävs de helt enkelt att vi tänker om och tänker nytt.

Därför utmanar vi storstadsnormen och konstaterar att framtiden finns på landet!

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ
Sissela Nordling-Blanco, partiledare Feministiskt initiativ

/
/
/
/
/
/
Finns framtiden på landet?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.