Tisdag 30 Nov
Stockholm

"Kan unga lita på att ungdomsmottagningen finns där för dem?"

Meja Cohen Tillberg och Nadia Törnlund
Meja Cohen Tillberg och Nadia Törnlund. Foto: Privat

Ung Vänster Lund skriver att ungdomsmottagningen håller för låg kvalitet i dag, men att det är dags att vi gör någonting åt det.

Kommentera (15)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Nadia Törnlund på Twitter: @tredjehjulet

Följ Ung Vänster Skåne på Twitter: @ungvansterskane

Skriv på Ung Vänsters namninsamling!

Ungdomsmottagningen borde och hade kunnat vara ett ställe där unga får snabb och kvalitativ vård för vardagliga problem. Så ser verkligheten inte ut i Lund idag. Just nu får man vänta i flera månader för att få en tid oavsett anledning. Det kan handla om att man behöver p-piller, behöver testa sig för könssjukdomar eller behöver prata med någon om sin kropp och sexualitet. Det finns heller inga drop in-tider, utan istället måste man vänta på att få en tid eller förlita sig på att någon i personalen är snäll och hjälper en på sin kafferast.

Det är fullständigt orimligt att tvingas stå i kö i månader, och risken är att man som ung helt förlorar förtroendet för vården och väljer att inte söka vård överhuvudtaget, eller att man tvingas gå till dyra privatkliniker.

Problemet ligger inte hos ungdomsmottagningen, utan är konsekvensen av den förda politiken som inte ser till oss unga och våra behov. Det är inte heller bara vi unga som drabbas. Personalen på ungdomsmottagningen är överbelastade och underbemannade. De tvingas hjälpa patienter på sina raster, och stressa igenom de bokade tiderna för att hinna med.

Det gör att det inte är garanterat att man får rätt vård eller rätt medicin, något som kan ha stora konsekvenser för patienten. Ens besök på ungdomsmottagningen kan kräva långa samtal och om man inte känner att man får rätt hjälp för att personalen är stressad är risken stor att man inte gör återbesök.

Vårdförbundet kräver att Region Skåne jobbar aktivt för att stärka ungdomsmottagningen i Lund. Alla ska känna att det är tryggt och självklart att besöka ungdomsmottagningen. Det är viktigt att barnmorskor och sjuksköterskor på ungdomsmottagningen når så många unga som möjligt med fakta och stöd kring frågor som rör kroppen, sexualiteten, relationer och samliv.

Barnmorskornas kunskap kan bidra till att övergången till vuxenlivet blir så bra som möjligt, men när väntetiderna är långa och besöken forceras under tidspress är något fundamentalt fel. Detta otroligt viktiga arbete hotas av dålig tillgänglighet och långa köer orsakade av underbemanning och överbelastning. Det underminerar barnmorskornas och sjuksköterskornas arbetssituation och det är ungdomarna som drabbas i slutändan.

Ung Vänster Lund kräver en ungdomsmottagning för oss där våra behov får sätta agendan. Därför driver vi under de kommande veckorna en kampanj för att förbättra vår ungdomsmottagning. För att vi unga ska kunna få den hjälp vi behöver krävs det att politikerna i Region Skåne tilldelar ungdomsmottagningen mer ekonomiska resurser, så att de kan anställa fler och därmed minska väntetiderna.

Vi vill också se minst två drop in-tider i veckan som är placerade efter skoltid, så att alla unga har lika stor möjlighet att ta sig dit. Vi kommer aldrig acceptera att man kompromissar med ungdomars hälsa. Därför tar vi kampen för en välfungerande vård och för ett samhälle där din hälsa inte avgörs av storleken på din plånbok.

Nadia Törnlund, Ung Vänster Lund
Meja Cohen Tillberg, Ung Vänster Lund
Mats Runsten, Ordförande Vårdförbundet Skåne

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (15)
Kopiera länk
Dela