"Har ni missat hur homosexuella behandlas i Ryssland, Svenska Freds?"

- 11/05/2015, 17:55 -
David Lindén undrar om Svenska Freds har missat hur homosexuella behandlas i Ryssland.
1 av 3

David Lindén undrar om Svenska Freds har missat hur homosexuella behandlas i Ryssland.

Privat/TT

Han poängterar att det inte är bekräftat att Ryssland gjorde intrång på svenskt vatten.
2 av 3

Han poängterar att det inte är bekräftat att Ryssland gjorde intrång på svenskt vatten.

Ap

David Lindén är historiker och verksam vid Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
3 av 3

David Lindén är historiker och verksam vid Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

David Lindén undrar om det har undgått ​​​Svenska Freds hur homosexuella behandlas i Ryssland. Han syftar till deras nya kampanj och säger även att det inte är bekräftat vilket land som gjorde intrång på svenskt vatten.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har startat en ny kampanj där man vill driva med att en främmande ubåt har befunnit sig på svenskt vatten. Det är på många sätt en rolig kampanj, där man med rätta är stolt över att Sverige har ett tolerant klimat gentemot homosexuella. Med morsekod signalerar man ”This way if you are gay” och på en skylt i vattnet kan man läsa ”Welcome to Sweden. Gay since 1944”.

Att kampanjen driver med farhågorna om att det var Ryssland som stod bakom ubåtskränkningen lämnar dock mycket till övers att önska. Det verkar exempelvis som om Svenska Freds har missat att homosexuella inte har det speciellt bra i Ryssland och att man inte kan skylla ”kapprustningen” för detta. Organisationens generalsekreterare Anna Ek anser också att man i stället för militär upprustning ska ”lägga försvarsresurserna på fredliga samarbeten och utveckling”.

Det försökte väst göra när det gäller Ryssland och den utvecklingen höll i sig fram tills när Vladimir Putin invaderade Georgien 2008. Tidigare utrikesminister Carl Bildt hävdade även i sitt avslutningsanförande vid Utrikespolitiska Institutet (UI) att hans stora misslyckande var att han inte såg att Putin blev alltmer aggressiv också innan Georgien. Svenska Freds använder dessutom rysk statstelevision som ett argument för att inga ubåtskränkningar har ägt rum. Med tanke på situationen för fria medier i Ryssland är det en högst tveksam referens som absolut inte bör ses som någon form av auktoritet.

Men det som är mest problematiskt med kampanjen är att varken svenska Försvarsmakten eller regeringen har pekat ut någon enskild stat som ansvarig för de påstådda ubåtskränkningarna. Sålunda blir det väldigt ihåligt att i kampanjen spela på Ryssland, då man bekräftar regimens egen världsbild om att de har blivit orättvist anklagade. Svenska Försvarsmakten är dessutom en professionell myndighet och de var helt enkelt oroade för att en icke auktoriserad farkost befann sig i svenskt vatten. Om de hade namngivit en nationalitet hade de haft väldigt mycket på fötterna.

Det var dock en synnerligen underhållande kampanj och ansvarig PR-byrå har gjort ett bra jobb. Men för dem med ett minne som sträcker sig längre än nutiden har Svenska Freds degraderat sig till den roll som många så kallade fredsorganisationer hade under kalla kriget.

Rollen som främmande makts främsta medhjälpare i Sverige. I detta fall Putins Ryssland.

En tragisk utveckling då man implicit köper argumentet att det är väst som kan skyllas för den ryska aggressiviteten och inte härskarna i Kreml.

David Lindén,
Verksam vid Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek