"Höj inte priserna för kollektivtrafiken!"

- 15/06/2015, 16:00
1 av 4

Privat/Privat/Privat

2 av 4

Privat

3 av 4

Privat

4 av 4

Privat

Tre representanter för Socialdemokraterna sätter ner foten mot höjt pris på SL-kortet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Imorgon och på onsdag ska Stockholms läns landstings budget för 2016 fastslås i landstingsfullmäktige. Det kommer bland annat att beslutas om SLs priser för resande med SL. Alliansen i Stockholms läns landstings förslag om att höja priset för månadskortet med 100 kronor från 790 kr till 890 kr anser vi inte vara rätt beslut att ta. I mer än åtta år har resenärer inom kollektivtrafiken bevittnat sämre kvalité och kvantitet inom SL med allt högre priser samt sämre framkomlighet och komplicerade zoner.

För att få fler att vilja åka kommunalt måste kollektivtrafiken kvalitetssäkras. Ytterligare en prishöjning kan ge de trogna resenärerna incitament att välja bort kollektivtrafiken.

I mer än åtta år har tusentals SL resenärer sett stora förändringar inom kollektivtrafiken. Dessvärre är det förändringar som inneburit försämringar av Stockholms kollektivtrafik. Miljöfrågan blir en allt mer viktig fråga i vårt samhälle med den rådande situationen av global uppvärmning. Det talas ofta om att fler bör åka kommunalt men när tågen inte åker som planerat samt ställs in tappar resenärerna förtroendet för kollektivtrafiken. För att kunna rädda klimatet måste kollektivtrafiken byggas ut och på så sätt få fler att välja bussen framför bilen.

För att få fler att vilja åka kommunalt måste man börja arbeta med att höja kollektivtrafikens kvalité samt kvantitet och inte priset. Fler kommer att välja att lämna bilen hemma och åka kommunalt till arbetet om landstinget arbetar för ett bättre SL och inte ett mer kostsamt SL.

Enligt alliansen är det trångt i investeringsplanen. Alliansen har helt enkelt misskött ekonomin inom SL och det blir resenärerna som får betala det höga priset. Särskilt drabbade blir låg och medelinkomsttagarna som är den grupp som idag lägger proportionerligt störst del av sin inkomst på biljetter eller månadskort.

Vi har lyssnat till alliansen i Stockholms läns landsting säga att de vill satsa på kollektivtrafiken för enklare vardag för invånarna. Men vad deras så kallade satsningar egentligen innebär är att invånarna ska betala dessa med hjälp av höjda SL priser.

Dags för alliansen att ta ansvar och visa att de vill införa de riktiga satsningarna för att invånarna ska få en enklare vardag genom att fatta beslut om ett budgetförslag där det finns ett utrymme för SL.

Vi säger nej till dyrare SL-kort men ja till ett bättre SL!

Jens Sjöström,
Oppositionslandstingsråd på Stockholms Läns Landsting, Socialdemokraterna

Nohadra Heido,
Förtroendevald i Botkyrka Kommuns socialnämnd, Socialdemokraterna

Juliana Lahdou,
Ledamot i Botkyrka kommunfullmäktige, Socialdemokraterna

Är det fel att höja priset?