"Hästar springer ihjäl sig för att du ska få spela på trav"

- 21/06/2015, 12:37
1 av 13

Privat/TT

2 av 13

MARCUS ERICSSON / TT

3 av 13

MARCUS ERICSSON / TT

4 av 13

MARCUS ERICSSON / TT

5 av 13

MARCUS ERICSSON / TT

6 av 13

Adam Ihse / TT NYHETSBYRÅN

7 av 13

TT NYHETSBYRÅN

8 av 13

TT NYHETSBYRÅN

9 av 13

Marcus Ericsson/TT

10 av 13

Drago Prvulovic MalmBild AB / Drago Prvulovic

11 av 13

Adam Ihse / TT NYHETSBYRÅN

12 av 13

TT NYHETSBYRÅN

13 av 13

Privat

Laban Carlsson från Djurens Rätt skriver om att hästar dör på våra tävlingsbanor, trots att Sverige påstås ha världens bästa djurskydd.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Tre travhästar och en galopphäst har dött på svenska kapplöpningsbanor de senaste veckorna. Vad vi känner till i alla fall. Statistiken över skador och dödsfall hålls nämligen hemlig av sporten, så ingen utomstående kan med säkerhet veta hur många dödsfall och olyckor som sker varje år. Inte ens Jordbruksverket, den statliga myndighet som fått ansvar för djurskyddet, vet hur många hästar som förolyckas inom trav- och galoppsporten.

Svensk Travsport menar att det är ovanligt att hästar dör. Sett till antalet starter är det försvinnande sällsynt tycker man, och man kan i artikel efter artikel läsa uttalanden från tränare och hästägare som säger att det förstås är tråkigt men att ”det är sånt som händer”. Hur kan det vara sånt som får hända? Fyra hästar. Låt det sjunka in en kort stund. Fyra hästar har dött under tävling. I Sverige, landet med det påstått bästa djurskyddet i världen.

Så varför dör hästarna då? Hur kan det hända? Dödsorsaken hos galopphästar är framförallt akut avlivning till följd av frakturer. Farten är vansinnigt hög och hästarnas ben har genom avel blivit så tunna och smala att de blivit mycket sköra, så sköra att de faktiskt lätt bryts. Särskilt vanliga är frakturer vid hinderlopp, en ”spännande” gren som lockar mycket publik då olyckor och fall är vanliga.

Anledningen till att travhästar dör på banan är oftare cirkulationskollaps. Man skulle enkelt förklarat kunna beskriva det som att de springer ihjäl sig. Den bakomliggande orsaken, menar travsporten själv, är ofta dolda infektioner som man inte har upptäckt innan man startade. Luftvägsinfektioner är mycket vanliga hos travhästar, medan det är ett brott mot djurskyddslagen att tävla med ett djur som inte är friskt. Här uppstår en paradox. Hur ska man med säkerhet kunna veta om hästen har en infektion eller inte? Svaret är att det kan man inte.

Hur kan man vara säker på att man startar med en häst som är helt frisk? Svaret är även här; det kan man inte. Eftersom hästarna inte kan tala om hur de mår, och eftersom det årligen dör hästar på våra kapplöpningsbanor till följd av cirkulationskollaps eller svåra skador i rörelseapparaten så måste det betyda att det inte går att garantera djurens välfärd. Slutsatsen måste då bli att det inte är etiskt försvarbart att utsätta hästar för den enorma fysiska påfrestning som ett trav- eller galopplopp innebär. Sluta spela på hästar!

Laban Carlsson
Djurens Rätts arbetsgrupp för hästfrågor

Spelar du på hästar?