"Det är ett problem att ungdomar inte vet hur man söker jobb"

- 23/06/2015, 15:41
Ungdomsarbetslösheten skadar inte bara ungdomarna utan även samhället.

Ungdomsarbetslösheten skadar inte bara ungdomarna utan även samhället.

NTB scanpix

Robin Jönsson, Linus Zackrisson och Nina Jansdotter anser att dagens ungdomar inte har rätt kunskaper för att klara sig på arbetsmarknaden.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Vi bär alla på något, en del bär på ett tungt förflutet, en del försöker komma på hur de ska axla nuet medan andra bär på stora förhoppningar om framtiden.

Något som vi alla bär på är kunskap. Vikten av kunskap är samtidigt den lättaste och tyngsta ryggsäck vi kan bära.

I dag lär skolan elever hur de ska inhämta information kring ryggsäcken, eleverna lär sig vilken ryggsäck som passar just dem, hur den ska ställas in och vad den kostar och vad det går att placera i den. Men skolan lär inte elverna hur de ska skaffa jobb för att kunna köpa ryggsäcken, eller köpa delar för att laga den om den går sönder. Med andra ord, dagens ungdomar vet att de måste jobba för att kunna leva, men de lär sig inte hur de ska söka jobb.

De flesta anställningar i dag sker via olika nätverk både formella och informella, via sociala medier, rekryteringsföretag och en rad andra kanaler som varje enskild individ får sätta sig in i.

Det som tidigare sågs som en naturlig och opersonlig process är numera en svår och personlig aktivitet som kräver att individen har kännedom kring hur arbetsmarknaden faktiskt fungerar. Det gäller att förstå hur man kan känna igen potentiella arbetsgivare. Det gäller även att kunna visa upp sina förmågor och meriter och sist men inte minst måste man kunna marknadsföra sig för att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet.

De individer som ännu inte behärskar de färdigheter som krävs för att orientera sig på arbetsmarknaden kan riskera att halka efter och inte få chansen att utveckla sina talanger, vilket i sin tur kan leda till utanförskap. För att förebygga dessa potentiella klyftor mellan unga människor skulle det vara fördelaktigt att införa obligatorisk karriärkunskap i grundskolan. Skolans uppgift är som tidigare nämnt att utbilda individer som ska kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Vi behöver inte ett nytt ämne, låt oss i stället integrera karriärkunskap i den utbildning som finns. Det viktigaste är att ge elverna en möjlighet att utveckla sina talanger och färdigheter som samhället kräver för att lyckas på arbetsmarknaden i framtiden.

Det spelar inte så stor roll om du som elev går ut med bästa tänkbara betyg om du inte vet hur du ska nå ut till den arbetsgivare du vill arbeta hos eller känner till hur du ska ta dig dit.

Vi måste förstå vikten av att utveckla ungdomars kunskap och ge dem de redskap som samhället kräver för att finna jobb. Vi äventyrar inte bara att försaka ungdomarnas talanger utan även samhället i stort, avsaknad av skatteintäkter försätter oss i en prekär situation. Genom att införa obligatorisk karriärkunskap i skolan investerar vi både i våra ungdomars och vår egen framtid.

Framtidens arbetsmarknad kan vara en snårig skog, då kan det vara rätt skönt att bära på en lätt ryggsäck.

Robin Jönsson, student vid Lunds universitet
Linus Zackrisson, karriärrågivare
Nina Jansdotter, beteendevetare