Torsdag 26 Maj
Stockholm

"Ut med gubbarna och tanterna!"

Young In Board och Oddwork vill se fler unga på maktpositioner.
Young In Board och Oddwork vill se fler unga på maktpositioner. Foto: Privat

Young In Board och Oddwork skriver att det är dags för unga att ta plats i styrelserummen.

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Young In Board och Oddwork är två organisationer som strävar efter att se fler unga på maktpositioner.

Läs mer om Young in Board: younginboard.se

Följ dem på Twitter: @YoungInBoard

Läs mer om Oddwork: oddwork.se

Vi tror att generationsmötet bör ske i styrelserummen, där yngre och äldre sida vid sida kan lära sig av varandra. Könsfördelningen i bolagsstyrelser diskuteras friskt på debattsidor runt om i landet, diskussionen bör breddas till att även innefatta generationsfrågan. I dag 1 juli samlas 100 utav framtidens styrelseledamöter i Almedalen.

En av arbetslivets stora debatter i dagens samhälle kretsar kring styrelsers sammansättning. Debatten fokuserar dock oftast enbart på hur vi skall få in fler kvinnor i styrelserummen. Trots att vi delar kampen för att förbättra Sveriges styrelsesammansättningar anser vi att diskussionen fortfarande exkluderar en viktig kompetens.

I dag har bolagsstyrelser en sammansättning som inte bara är könshomogen utan också lika homogen åldersmässigt. För att skapa en nödvändig förbättring på den svenska arbetsmarknaden behöver vi även lyfta frågan kring behovet av en generationsväxling inom de svenska styrelserna.

Så som det ser ut nu leder äldre med äldre, och yngre med yngre. Det talas vitt och brett idag om att näringslivet behöver yngre chefer. Vi vill se att samma diskussion och konkreta åtgärder tas för att skapa en generationsväxling även inom styrelserummen.

I dag ser marknadssituationen annorlunda ut än vad den gjorde för bara 20 år sedan. Dagens unga sitter på en värdefull kunskapsbank som många äldre saknar. Samhällets ständiga förändring kräver även att vi utvecklas i takt med de nya utmaningar som uppstår.

Vi tror på ett generationsmöte i styrelserummen, där yngre och äldre arbetar tillsammans. Detta anser vi är mer framgångsrikt än att låta perspektiv, kunskap och kompetens helt gå förlorad.

Det sägs att unga är framtiden. Vi menar att unga framförallt är nuet. Vi anser att näringslivet har ett gemensamt ansvar att öppna upp och ingjuta förtroende och tillit i den generation som bankar på framtidens dörr.

Vårt krav är att näringslivet tar till vara på unga människors energi, perspektiv och breda kompetens. För att göra detta måste vi få chansen i dag.

I Almedalen talar politiker och beslutsfattare om framtidens utmaningar inom ledarskap och styrelsefrågor, ändå är inte en enda inbjuden representant under 40 år. Politikerna och näringslivet talar om oss, men aldrig med oss

I dag 1 juli samlas 100 utav framtidens styrelseledamöter. De visar på en bredd av etnicitet, branscher, perspektiv och kompetens. De intar Almedalens för att vara med och ta framtidens beslut.

Vi är framtiden, men framförallt är vi nuet. Släpp in oss.

Young In Board och Oddwork

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela