"Mattias, hur kan du sprida lögner och hat mot EU-migranterna?"

- 06/08/2015, 13:36 -
Tony Haddou menar att EU-migranter är utsatta människor som behöver hjälp.
1 av 3

Tony Haddou menar att EU-migranter är utsatta människor som behöver hjälp.

Peter Svenson / TT

Han tycker inte att de förtjänar hat.
2 av 3

Han tycker inte att de förtjänar hat.

TT NYHETSBYRÅN

Tony Haddou (V).
3 av 3

Tony Haddou (V).

Peter Svenson

Tony Haddou (V) skriver att fördomarna mot EU-migranter måste stoppas.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Mattias Tykesson skriver i sin debattartikel att vi måste stoppa tiggarnas kriminalitet mot äldre. Debattartikeln grundar sig i ett telefonsamtal med en kvinna i Göteborg som vittnat om ett rånförsök. Ett telefonsamtal som får Mattias att medvetet använda EU-migranter i utsatta situationer som slagträ i en debatt som präglats av den senaste tidens fascistiska propaganda mot denna grupp.

Samma dag som Mattias text dyker upp på Nyheter24, publicerar också Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin årliga rapport om hatbrott . Siffror – grundade på fakta – visar hur hattendenserna ökat markant sedan 2013. Hela 69 procent av anmälningarna har rasistiska motiv. Samtidigt konstaterar BRÅ ett stort mörkertal inom denna kategori.

Mattias efterfrågar lagar men enligt sin agenda ska de enbart gälla EU-medborgare i utsatta situationer. Vi har lagar som straffar kriminella och alla är lika inför lagen. Man ska akta sig för att misstänkliggöra människor – det är en fällande dom som är giltig och inte populistiskt tyckande. Det är beklagligt och obehagligt att svepande anklaga en grupp människor för att utgöra ett "problem" och det är inte heller att "ta debatten" utan ett farligt sätt att sprida fördomar.

Jag tar kvinnans berättelse på allvar. Både Mattias och jag är ledamöter i stadsdelsnämnden centrum i Göteborg. Därför oroar det mig ännu mer att Mattias, även politiker i kommunfullmäktige, inte lyfter fram Göteborgs stads arbete för EU-migranter i utsatta situationer. Göteborgs stad och Social Resursförvaltning, tillsammans med flera idéburna hjälporganisationer har ett långsiktigt samarbete kring exempelvis att skapa platser för att människor ska få tak över huvudet.

Konkreta lösningar och åtgärder finns i fattigdomsbekämpningen som vi kommer åt på lokalt, nationellt och på internationellt plan. Det är fattigdomen som är boven. Att öka polariseringen i samhället och ställa grupper mot grupper är sannerligen fegt och ovärdigt. I synnerhet när EU-migranter i utsatta situationer inte får ta del av det svenska välfärdssystemet. Hade Mattias träffat EU-migranter i utsatta situationer, engagerat sig ideellt med exempelvis läxläsning för deras barn hade han troligtvis haft en annan bild än att anklaga en grupp som diskriminerats i 500 år för "kriminellt beteende".

Det här är inte heller första gången Moderaterna gör sådana utspel. Mattias väljer också att gardera sig genom att skriva: "Vågar vi tala om detta?" samtidigt som han använder en hel debattartikel i det offentliga rummet till att sprida lögner om att alla EU-migranter i utsatta situationer vore kriminella ligor.

Populistiska strömmar går igenom hela Europa och Sverige är inget undantag. Avhysningar eller att sätta sig i hierarkisk överordning och bestraffa människor är inte lösningen. Fattigdomsbekämpning i form av att minska de stora klyftorna och skillnader i livsvillkoren är det.

Det finns allt för mycket i Mattias artikel som det saknas belägg för. För övrigt skulle jag gärna vilja ta del av telefonsamtalet med kvinnan. Skicka mig gärna en ljud-fil på samtalet (du har min mail) eller bjud med kvinnan till nästa möte med stadsdelsnämnden, du känner till att vi har öppen frågestund för alla.

Tony Haddou (V),
Ledamot stadsdelsnämnden Centrum
Göteborg