På söndag går vi med bara bröst – men vi borde inte behöva det

- 17/09/2015, 13:32
1 av 6

Privat/Privat

2 av 6

Privat

3 av 6

Privat

4 av 6

Privat

5 av 6

Privat

6 av 6

Privat

Amanda Pommer och Lisa Hedengran: "Det patriarkala förtryck vi lever i är inget som är öppet för diskussion"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det vi ska skriva nu gör ont att skriva. Det gör ont att skriva att det gått nästan 80 år sedan män erkändes de rättigheter vi demonstrerar för på söndag. Sedan 1936 har det varit både lagligt och socialt accepterat för män att visa sig barbröstade offentligt. År 2015 är exakt samma sak fortfarande inte accepterat för kvinnor.

Kvinnor i alla åldrar objektifieras dagligen när de bedöms utifrån sitt utseende. Den kvinnligt kodade kroppen används som verktyg och hjälpmedel för att sälja föremål och tjänster. Vi, i egenskap av kvinnor, sexualiseras när Instagram och Facebook raderar våra barbröstade bilder. Våra bröst tillåts inte vara neutrala kroppsdelar utan tilldelas sexuell status. Vi får inte själva välja i vilka sammanhang vi vill vara sexuella. Vi tvångskönas eftersom vi lever i ett samhälle som envist försöker hålla fast vid ett binärt könssystem, där vi oavsett könsidentitet bedöms utifrån yttre egenskaper.

Sexualiseringen av kvinnobröst är så normaliserad och socialt accepterad att den sällan debatteras och ifrågasätts. Det faktum att små barn på grund av den könstillhörighet de ges antingen förväntas skyla sina bröst eller inte, ifrågasätts exempelvis sällan. Detta trots att barns bröst ser likadana ut. Frågan om vilka signaler om sexualitet och kön vi vill ge våra barn blir hängandes i luften.

I Facebooks policy har man bestämt att kvinnobröst är sexuella. Man har även bestämt att kvinnobröst som opererats inte är sexuella då bilder på ärr efter bröstborttagning är tillåtna. Denna policy ska även ses i ljuset av möjligheten att vara könsneutral, en möjlighet som blir meningslös när man samtidigt kategoriserar barbröstade bilder med kvinnlig eller manlig stämpel. Problemets vidd konkretiseras enklast i social media, men existerar självklart även i vardagen, där kvinnor förväntas täcka sina bröst i alla offentliga sammanhang.

Att vi i vår kamp för att äga rätten till våra egna kroppar möter motstånd, är endast en bekräftelse på det patriarkala förtryck vi lever i. De motargument vi möter svarar inte på varför kvinnor inte ska ha samma rättigheter som män. De motargument vi möter syftar endast till att förminska oss och bagatellisera en fråga många av oss mår dåligt över. Vår kamp kretsar inte kring en vilja att alltid gå barbröstad; vår kamp kretsar kring lika rättigheter för alla kroppar, oavsett kön.

Om det vi skriver inte känns bekant, försök komma ihåg följande: det patriarkala förtryck vi lever i är inget som är öppet för diskussion. När vi pratar om strukturer är din individuella åsikt eller upplevelse inte relevant. Den här artikeln riktar sig inte till dig som individ, den riktar sig till dig som del i en struktur vi lever i. Du är del av den här strukturen oavsett kön, oavsett om du vill eller inte.

På söndag demonstrerar vi för rätten till våra egna kroppar. Vissa av oss kommer göra det barbröstade, vissa av oss kommer göra det påklädda. Och det är just det som är poängen - rätten att själv kunna välja. Alla som vill visa sitt stöd är välkomna. Tillsammans är vi starka. Tillsammans skapar vi historia.

Amanda Pommer,
Lisa Hedengran,
Initiativtagare till Free the nipple Malmö