70 000 barn i Sverige riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

- 09/10/2015, 10:03 -
Andréa Ström (M) vill hjälpa de barn och unga som lever under förtryck i Sverige.
1 av 3

Andréa Ström (M) vill hjälpa de barn och unga som lever under förtryck i Sverige.

Privat / TT

Inget barn ska utsättas för något de inte är bekväma med menar hon.
2 av 3

Inget barn ska utsättas för något de inte är bekväma med menar hon.

TT

Andréa Ström är vice ordförande för Moderaterna i Socialnämnden i Stockholm.
3 av 3

Andréa Ström är vice ordförande för Moderaterna i Socialnämnden i Stockholm.

Privat

Andréa Ström (M): "​Rädsla för att inte få gå klart skolan eller att bli tvingad till giftemål med en främling är känslor som inget barn ska behöva uppleva".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Rädsla och oro för att inte få gå klart skolan, att inte få leka tillsammans med kompisar eller att bli tvingad till giftemål med en främling är känslor som inget barn ska behöva uppleva men som en stor grupp av barn och unga känner i dag. I Sverige lever närmare 70 000 barn och unga med hot om att bli utsatta för hedersrelaterat våld enligt SCB.

I veckans avsnitt av Kalla fakta (2015-10-06) fick vi ytterligare ett exempel på den växande hedersproblematiken när vi fick se hur läkare på vårdcentraler runt om i Sverige skriver ut intyg för att garantera unga flickors oskuld. Intyg som ökar risken för att minderåriga tjejer gifts bort och att det hedersrelaterade våldet sprids utan förankring i vare sig religion eller etnisk bakgrund.

Skola, sjukvård, socialtjänst och andra samhällsbärande funktioner har alltid ett ansvar att värna medborgarnas trygghet, inte minst barnens. För ett utsatt barn kan stabila insatser från våra samhällsbärande institutioner vara skillnaden mellan trygghet och extrem utsatthet. Om olika verksamheter inte klarar av att upprätthålla goda insatser är det politikens ansvar att agera och stå upp några av de mest fundamentala värden vi har i Sverige, att människor själva bestämmer över sina liv oavsett vem man är, vilket kön man har eller vem man älskar.

Även om heterosexuella tjejer är överrepresenterade i statistiken bland de som utsätts för hedersrelaterat förtryck måste vi öka kunskapen om att även unga killar drabbas, samt att homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck också blir utsatta av sina familjer och anhöriga.

Sammantaget visar varje enskild incident, både de som uppmärksammats i media och de historier som berättats av människor vi möter, på en utvekling som vi aldrig kan acceptera och där det enskilda barnet riskerar att fara mycket illa. Vi Moderater kan inte se på när samhällets stöd till unga tjejer och killar sviktar och ungas grundläggande rättigheter inte respekteras.

Därför föreslår Moderaterna i Stockholms stad:

Att Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld får ett utökat uppdrag att arbeta med förebyggande insatser riktade till de unga som är mest utsatta, samt med informationsspridning till verksamheter som möter dessa ungdomar.

Att Stockholms stad bjuder in relevanta verksamheter till ett samtal om hur vi kan motverka radikalisering i ytterstaden.

Se över stöd till verksamheter som arbetar för att motverka hedersproblematik.

Att stå upp för unga tjejer och killar vars möjligheter begränsas i vardagen när det gäller exempelvis klädval, socialt umgänge, utbildning eller val av partner är en av vår tids allra viktigaste frihetsfrågor. Frihetsfrågor som borde vara självklara för alla ungdomar i Sverige idag, men som är hotade.

Andréa Ström,
Vice ordförande Moderaterna Socialnämnden Stockholm