Torsdag 13 Maj
Stockholm

Privatisera flyktinghjälpen – staten klarar inte sitt uppdrag

Anton Torgnyson tycker att man ska privatisera flyktinghjälpen.
1 av 4
Anton Torgnyson tycker att man ska privatisera flyktinghjälpen. Foto: privat/tt
Anton Torgnyson.
2 av 4
Anton Torgnyson. Foto: privat
Flyktingar som just ankommit till Sverige.
3 av 4
Flyktingar som just ankommit till Sverige. Foto: Julia Wiraeus/ TT
Anton Torgnyson: "Det finns otroligt mycket välvilja och drivkraft i varje människa".
4 av 4
Anton Torgnyson: "Det finns otroligt mycket välvilja och drivkraft i varje människa". Foto: Henrik Montgomery

Anton Torgnyson: "Det staten kan göra är att införa fri företagsamhet för dessa människor under ett års tid. Ge dem möjligheten att driva företag skattefritt och att arbeta skattefritt hos valfri arbetsgivare utan facklig inblandning".

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Anton Torgnyson är bosatt på västgötaslätten och arbetar som elingenjör.

Internet svämmar över. Åsikter om invandring, för eller emot. Var ska de ta vägen? Hur många ska vi ta emot och hur? De flesta verkar öppna för nya kulturer i vårt samhälle, oron är över den ekonomiska frågan. Man betalar hellre för sin egen farmors sjukhusbesök och pension än för en okänd människas etablering. Jag har full respekt och förståelse för det. Det är tydligt att problemet inte är invandringen eller syrier som folkgrupp, problemet är att makten ligger hos staten och inte hos människan.

Lösningen är att den ekonomiska flyktinghjälpen sker helt utan statens inblandning. Att det sköts av exempelvis Röda korset eller någon av de tusentals andra privata hjälporganisationer som finns i Sverige. Eller att det sköts från människa till människa. Att exempelvis jag och min familj tar emot en flykting eller att man gör det tillsammans med grannen. En skola, kyrka, idrottsförening eller ett företag kan låta en flyktingfamilj bo hos sig under det första skedet av etableringen.

Jag tror att det enklaste skulle vara att hjälporganisationer kan hjälpa att driva eller själva driva boenden genom donationer. Donatorerna kommer att ställa vissa krav på vilken standard flyktingarna ska ha. Krav på utbildning i språk, sysselsättning och integration är ett troligt scenario.

Om familjen Andersson och Herr Karlsson vill skänka pengar för att hjälpa till så vill de veta att varje krona gör maximal nytta. Här finns en epotential som inte är mätbar, men som är större än vad vi kan tänka oss.

Många kommer att välja att hjälpa människor i orolighetens närområde där livskvalitén är lägre än i Sverige. Relationen mellan hjälp i närområde och hjälp i Sverige kommer att spegla den svenska opinionen. Det blir inte längre en politisk diskussion. Politiker kan istället fokusera på det som är kärnan i en välfärdsstat och göra det riktigt bra.

Det jag pratar om är alltså att dela upp invandringsfrågan i två delar. Där den ena delen tar upp hur öppna gränserna ska vara, och den andra delen tar upp hur det ekonomiska stödet ska se ut. I dag är bilden att det är en fråga om att begränsa rörligheten i världen. Ett tunt argument när det inte är det statliga ekonomiska stödet som flyktingar i första hand söker. Snarare säkerheten, möjligheterna och framtiden för deras barn.

I dag har vi en hög invandring per capita med ekonomiska bidrag genom skattesedeln. Systemet kommer på sikt att leda oss till en nedmontering av välfärdsstaten. Nedskärningar på allmännyttan som kommer leda till en opinion för en privatisering av diverse landsting, statliga och kommunala funktioner.

Opinionen svänger just nu mot en lägre invandring med fortsatta ekonomiska bidrag från skattekassan. Detta system kommer på sikt att leda oss till följande:

- Fortsatt upprätthållen välfärdsstat med en begränsad rörlighet endast av ekonomiska skäl. Svenska folket kan också komma att drabbas av regleringar kring rörlighet eftersom andra länder också kommer att begränsa rörlighet för människor som vill komma till dessa länder.

- Högre antal flyktingar som åker till andra länder där samma sak kommer ske. Det skulle inte lösa problemen, endast flytta dessa människor från Sverige till ett annat land.

- En större andel människor skulle bo illegalt i landet utan att registrera sig. Dessa personer kan inte försörja sig på ett legalt sätt och kriminaliteten skulle öka på grund av det. Som det gamla uttrycket "nöden har ingen lag".

Det staten kan göra är att införa fri företagsamhet för dessa människor under ett års tid. Ge dem möjligheten att driva företag skattefritt och att arbeta skattefritt hos valfri arbetsgivare utan facklig inblandning.

Just nu blir människor handlingsförlamade av staten. Ge oss våra pengar tillbaka, så kan vi tillsammans skapa mer värde för en syrisk familj än Migrationsverket någonsin kan göra. Staten klarar inte sitt uppdrag.

Det finns otroligt mycket välvilja och drivkraft i varje människa. Vi är inte handikappade flockdjur som behöver en regering som vallar oss i frågor som den här.

Privatisera flyktinghjälpen. Öppna gränserna. Ge hela världen asyl.

Anton Torgnyson
Centerpartiet

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela