Allt färre fälls för sexualbrott – vi måste lösa det här nu

- 12/01/2016, 15:35
1 av 3

Privat/TT

2 av 3

Privat

3 av 3

NTB scanpix

Oskar Svärd: Att utsättas för sexuella handlingar mot sin egen vilja ska inte behöva inträffa i ett modernt Sverige. De som drabbas av brott sätts i en svårhanterlig situation, både fysiskt och psykiskt, de ska därför kunna känna en trygghet i att göra en anmälan, bemötas med kompetens/professionalitet och få det stöd och hjälp som krävs.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I dagarna har vi i medierna kunnat läsa om och lyssna till nyheter om män som sexuellt antastat kvinnor i olika badhus runt om i Sverige. För mig är det oroväckande och helt oacceptabelt. Bevisligen tycker inte alla som jag gör.

Detta är inte något som enbart sker på badanläggningar. Jag har många vänner som upplevt detta i skolan, i bussen och på andra offentliga platser, inte minst på krogen. Ett trångt dansgolv, oftast med alkohol inblandat, ger inte automatiskt rätten att sexuellt ofreda andra personer mot deras vilja.

Den populära badanläggningen Eriksdalsbadet i Stockholm gick, efter flertalet liknande fall, ut och meddelade att de under en period inför separata pooler för kvinnor och män. Gustavsvikanläggningen i Örebro har även de meddelat liknande åtgärder. Enligt mig är det fel väg att gå. Att möta sexuella övergrepp med en uppdelning av kvinnor och män löser inte grundproblemet. På kort sikt borde det vara relativt lätthanterligt. Gärningsmännen bör polisanmälas, få ett straff och sedan portas från den miljö där ett ofredande eller övergrepp ägt rum. Könssegregerade platser hindrar inte människor som utsätter andra för sexuellt ofredande. Istället för att backa i tiden och införa separata offentliga miljöer för kvinnor och män som åtgärd ser jag hellre en ökad bemanning av personal för att öka säkerheten i särskilt utsatta områden.

I brottsbalken under kapitel 6, paragraf 2, kan man läsa följande: ”Genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år”.Samtidigt som anmälningarna om sexualbrott ökar minskar antalet anmälningar som leder till fällande dom. Det måste bli tryggare att anmäla sexualbrott som förhoppningsvis leder till fällande dom för gärningsmannen. Att rättsväsendet lyckas med sina huvuduppgifter, det vill säga att utreda brott, gripa misstänkta och döma de skyldiga är extremt viktigt.

Människor, till allra största del kvinnor i denna fråga, ska inte behöva uppleva att våld och kränkningar vare sig i hemmet eller i offentliga miljöer. En väl utformad rättspolitik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet bidrar till ett tryggare samhälle. Det gör att fler människor kan lämna känslan av otrygghet och inte begränsas av sin omgivning.

Att utsättas för sexuella handlingar mot sin egen vilja ska inte behöva inträffa i ett modernt Sverige. De som drabbas av brott sätts i en svårhanterlig situation, både fysiskt och psykiskt, de ska därför kunna känna en trygghet i att göra en anmälan, bemötas med kompetens/professionalitet och få det stöd och hjälp som krävs.

Rätten till sin egen kropp och den kroppsliga integriteten är central för varje människas frihet. Vi ska arbeta mot dessa brott och handlingar – det är inte acceptabelt att låta någon individs frihet inskränkas eller kränkas. Sexualbrott ska inte få existera, det är min övertygelse.

Oskar Svärd,
Moderaterna