Tisdag 15 Jun
Stockholm

Professor: Är det här samhället du vill ha när du säger att du gillar olika?

Göran Svensson tycker till om mångkulturen.
1 av 3
Göran Svensson tycker till om mångkulturen. Foto: Privat/FOTOGRAFERNA HOLMBERG
Göran Svensson.
2 av 3
Göran Svensson. Foto: Privat
"Är det detta samhälle som du vill ha när du säger dig gilla olika, alla människors lika värde och stå upp för det mångkulturella samhället?".
3 av 3
"Är det detta samhälle som du vill ha när du säger dig gilla olika, alla människors lika värde och stå upp för det mångkulturella samhället?". Foto: FOTOGRAFERNA HOLMBERG

Debattören: Det krävs att de som kommer hit kan anpassa sig till svenska samhällsprinciper, annars kommer Sverige utvecklas till ett "vi-och-dom"-samhälle.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten
Göran Svensson är professor på Kristiania University College i Oslo, Norge.

Läs mer av honom på nordinavia.se.

Du som är engagerad och intresserad av samhällsfrågor när det gäller migration och integration – du vet ofta vad du är emot, men vad är du för?

Vilket Sverige vill du ha i framtiden? Du vill säkert ha fri- och rättigheter för alla, jämlikhet inför lagen och respekt för varje människas värdighet.

Du "gillar olika" och "alla människors lika värde".

Du håller med om att vi skall välkomna hitkommande människors värderingar och traditioner från helt andra kulturer. Du står upp för det mångkulturella samhället, men vad betyder det egentligen i tider när väldigt många människor kommit till Sverige på kort tid?

Det kan innebära att "vi" har fri- och rättigheter, men inte "dom".

Det kan innebära att "vi" har jämlikhet inför lagen, men inte "dom".

Det kan innebära att "vi" har respekt för varje människas värdighet, men inte "dom".

Men vilka är "vi" och "dom"?

I dessa tre exempel är "vi" de som lever i Sverige med ett demokratiskt och sekulärt samhälle präglat av västerländska värderingar (normer och attityder) och traditioner (seder och bruk).

I samma exempel avser "dom" kvinnor, flickor och pojkar, hbtq-personer och andra som på grund av utomvästliga kulturella värderingar och traditioner förvägras: fri- och rättigheter, jämlikhet inför lagen och respekt för varje människas värdighet.

Är det detta samhälle som du vill ha när du säger dig gilla olika, alla människors lika värde och stå upp för det mångkulturella samhället?

Givetvis inte!

Men du bortser från individen (det vill säga vem hen är, hur hen ser på sig själv och andra, hur hen beter sig och bemöter andra, hens självbild och identitet). Människor som kommit hit från helt andra kulturer är präglade av värderingar och traditioner som kan vara raka motsatsen till dina egna.

Kulturforskning visar att du kan vara präglad av att: dina behov och önskemål stöttas av familjen, du står upp för jämlikhet mellan könen, du kan påverka dina livsvillkor, du är van vid valfrihet och informella sociala sammanhang, du stöttas för förverkliga dig själv, och du är utvecklings- och förändringsvillig.

Samtidigt visar samma forskning att de som kommit hit från helt andra kulturer kan vara präglade av de rakt motsatta: familjens förväntningar och krav har företräde framför dina behov och önskemål; kvinnorna är underordnade männen som styr familjen; familjen kontrollerar dina livsvillkor; i sociala sammanhang styrs du av regler; du tvingas till återhållsamhet när det gäller nöjen och kompisar; du ifrågasätter inte och är bunden av traditioner gällande äktenskap och samlevnad där avsteg inte tillåts.

Vad vill du egentligen?

För mig är svaret givet – Sverige skall ha demokratiskt och sekulärt styrelseskick, fri- och rättigheter för alla, jämlikhet inför lagen för alla och respekt för varje människas värdighet skall gälla alla. Ett samhälle utan "vi-och-dom"!

Men det krävs att de som kommer hit kan anpassa sig till dessa samhällsprinciper, annars kommer Sverige utvecklas till ett "vi-och-dom"-samhälle där den officiella bilden kommer att avvika från den verklighet som kan prägla många människors vardag.

Göran Svensson

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela