Måndag 14 Jun
Stockholm

Det är klart du ska få bära någon annans barn om du vill det

Jesper Vestlund (M) skriver om surrogatmödraskap.
1 av 3
Jesper Vestlund (M) skriver om surrogatmödraskap. Foto: Privat/TT
"Om man utgår från att tvång aldrig kan uteslutas varför godkänns transplantation av organ inom svensk sjukvård. Varför är en livmoder mycket heligare än en njure eller lunga?".
2 av 3
"Om man utgår från att tvång aldrig kan uteslutas varför godkänns transplantation av organ inom svensk sjukvård. Varför är en livmoder mycket heligare än en njure eller lunga?". Foto: TT
Jesper Vestlund (M).
3 av 3
Jesper Vestlund (M). Foto: Privat

Moderat: Modiga riksdagspolitiker måste se till att det blir en lagstiftning på plats. Moderaterna har tagit ställning för altruistisk surrogatmödraskap medan vi väntar på att regeringspartierna skall ta ställning.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Regeringens utredare har kommit fram till att altruistiskt surrogatmödraskap inte bör införas i Sverige. Den rättsliga situationen för barnen som blir till med surrogatmödraskap utomlands svarar inte denna utredningen på.

I mitt dagliga arbete som socialpolitiker i Göteborg finns och kommer fortfarande att finnas ett rättsligt vakuum hur man hanterar adoptionsansökningar där partner adopterar sin partners barn som blivit till med surrogatmoderskap utomlands och där surrogatmodern har avsagt sig moderskapet.

I dag accepteras de flesta sådana fall av praxis men en invecklad administrativ och juridisk gråzon som kostar pengar och socialarbetarnas tid är ingen optimal eller hållbar lösning.

Därför behövs en tydlig lagstiftning vad som gäller vid surrogatmödraskap. Antingen är surrogatmödraskap tillåtet eller inte. Dessutom måste lagstiftningen ge svar på konsekvenser om surrogatmödraskapsarrangemanget sker utomlands.

Skall adoption av surrogatbarn förbjudas? Skall pappan få fängelsestraff för handel med surrogatbarn? Skall flygbolaget surrogatbarnet flyger med till Sverige kunna få böter eftersom flygbolaget möjliggör handel med surrogatbarn? De som stödjer ett förbud mot surrogatmödraskap måste kunna besvara dessa frågeställningar.

Moderaterna har en annan lösning på problemet än utredaren. Tillåt altruistisk surrogatmödraskap i Sverige och skapa en lagstiftning som skyddar föräldrar, barn och surrogatmamma.

Surrogatmodern skulle alltid vara en närstående släkting eller vän som av osjälviska skäl bär ett barn åt ett barnlöst par. Statens utredare påstår att tvång aldrig kan uteslutas. Detta uttalande är allvarligt eftersom det visar på en unken kvinnosyn där kvinnan anses inte ha en egen fri vilja utan alltid är styrd av yttre faktorer.

Utredaren är själv eller har styrts av organisationer som har en ideologisk diskurs att beskriva människan som slav under ett system. Den liberala diskursen anser istället att en människa har en fri vilja som påverkas och påverkar samhällssystemet hen är endel av.

Om man utgår från att tvång aldrig kan uteslutas varför godkänns transplantation av organ inom svensk sjukvård. Varför är en livmoder mycket heligare än en njure eller lunga?

En ytterligare positiv aspekt med surrogatmödraskap där surrogatmodern är närstående är att barnet får rätt att veta sitt biologiska ursprung. Detta är positivt eftersom barnet kan göra ett informativt val om sin hälsa baserat på sin genetik. Dessutom är det bra för samhället vid sjukdomsepidemologiska undersökningar och forskning.

Utredaren påstår att det inte finns forskning gällande hur surrogatbarnens psykiska och fysiska hälsa långsiktigt utvecklas och därför skall inte surrogatmödraskap godkännas med hänvisning till försiktighetsprincipen och barnets bästa.

Detta är ett makarbert påstående eftersom det finns många utländska studier som pekar på motsatsen. Surrogatmödraskap har varit lagligt i Storbritannien och USA i 30 år och forskning visar att dessa barn inte mår sämre än andra barn snarare tvärtom.

Surrogatbarn är efterlängtade barn vilket är en skyddsfaktor vid uppväxten. Ett oönskat barn tenderar att få en sämre uppväxt än barn som är önskade, vilket är ett av argumenten till aktiv familjeplannering.

Utländsk forskning angående om surrogatmodern ångrar sitt beslut flera år efteråt visar att surrogatmodern är nöjd med sitt val flera år efter graviditeten. Det finns givetvis anekdotiska exempel på motsatsen som motståndarna alltid använder som argument. Anekdotiska argument skall inte styra en vetenskaplig och juridisk debatt angående surrogatmödraskap.

Frågan om surrogatmödraskap hänger fortfarande i luften och än är debatten långt ifrån förlorad. Av rättssäkerhets skäl måste en lagstiftning angående surrogatmödraskap fram som skyddar barn, föräldrar och surrogatmoder. Dagens situation är den minst optimala situationen där rättsosäkerhet råder.

Modiga riksdagspolitiker måste se till att det blir en lagstiftning på plats. Moderaterna har tagit ställning för altruistisk surrogatmödraskap medan vi väntar på att regeringspartierna skall ta ställning i frågan medan de ofrivilligt barnlösa homo- och heterosexuella paren fortsätter att vänta.

Jesper Vestlund,
Förbundsstyrelseledamot i Öppna Moderater,
Ersättare (M) i Social resursnämnd i Göteborg

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela