Leslie Öqvist skriver om att polisyrket behöver förstärkning för att samhället ska ha uthållighet att möta den förhöjda hotbild för terroristangrepp och en ökad befolkningstillväxt.
1 av 3
Leslie Öqvist skriver om att polisyrket behöver förstärkning för att samhället ska ha uthållighet att möta den förhöjda hotbild för terroristangrepp och en ökad befolkningstillväxt.
Leslie Öqvist.
2 av 3
Leslie Öqvist. - Foto: David Lagerlöf
"Enskilda poliser vittnar om att polisen inte hinner med sina vanliga arbetsuppgifter. Det finns nu en uppenbar risk att polisens arbete med att förebygga och utreda brott ytterligare kommer försämras."
3 av 3
"Enskilda poliser vittnar om att polisen inte hinner med sina vanliga arbetsuppgifter. Det finns nu en uppenbar risk att polisens arbete med att förebygga och utreda brott ytterligare kommer försämras." - Foto: TT NYHETSBYRÅN

Vi måste göra jobbet för våra poliser mindre omöjligt

Debattören: Polisens villkor måste också förbättras så att fler poliser väljer att stanna kvar i yrket. I dag går utvecklingen dessvärre i fel riktning genom att fler poliser än någonsin tidigare väljer att lämna polisyrket.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Leslie Öqvist är liberal debattör och ordförande för Liberalerna Vaxholm.

Efter terroristattentaten i Frankrike och Belgien kommer den svenska polisen få svårare och viktigare arbetsuppgifter.

Samtidigt har införandet av gränskontroller och polisinsatser vid asylboenden redan nu dränerat polisens kapacitet, uthållighet och resurser.

Enskilda poliser vittnar om att polisen inte hinner med sina vanliga arbetsuppgifter. Det finns nu en uppenbar risk att polisens arbete med att förebygga och utreda brott ytterligare kommer försämras.

Nuvarande befolkningsutveckling som innebär att Sverige inom några år kan ha ökat befolkningen med upp till en miljon nya invånare talar också för att behoven av polisresurser ökar.

För att kunna möta polisens hårdare arbetsbelastning behöver Sverige omgående förstärka polisen genom att nyutbilda cirka 4000 nya poliser, vilket är betydligt fler poliser än de behov som tidigare har debatterats.

Polisens villkor måste också förbättras så att fler poliser väljer att stanna kvar i yrket. I dag går utvecklingen dessvärre i fel riktning genom att fler poliser än någonsin tidigare väljer att lämna polisyrket.

För att omedelbart klara av rådande situation med gränskontroller och hotet från terrorism skulle Sverige behövt den nedlagda beredskapspolisen, vilken skulle ha ökat polisens uthållighet och minskat risken för att andra polisiära uppgifter prioriteras bort.

För att upprätthålla säkerheten på kort sikt, innan väsentligt fler poliser har rekryterats och utbildas, föreslås att polisen genom lagändringar effektiviseras och befrias från arbetsuppgifter som inte är polisär kärnverksamhet.

Exempelvis använder vi i dagsläget högskoleutbildade poliser som ”biljettkontrollanter” vid landets gränser, för bevakningsuppgifter i samband fotbollsmatcher och tungt beväpnad polis utför också permanent bevakning utanför skolor och församlingar med särskild hotbild.

Utöver statiska bevakningsuppdrag utför polisen också ett stort antal arbetsuppgifter som inte är i närheten av att vara polisiär kärnverksamhet.

Det handlar exempelvis om de cirka 30 000 ”färdtjänst” uppdrag som polisen varje år utför åt andra myndigheter såsom Migrationsverket, Kriminalvården, Landsting med flera.

Det förhöjda hotet från från terroristangrepp kommer sannolikt att finnas kvar under lång tid, och samtidigt ökar Sveriges befolkning betydligt.

För att polisen i den nya situationen som råder ska ha en realistisk möjlighet att över tiden fullgöra sina arbetsuppgifter föreslås att den nuvarande skyddslagen utökas så att fler verksamheter kan beslutas bli skyddsobjekt.

Detta gäller exempelvis platser och lokaler där många människor samlas, kollektivtrafik, asylboenden, skolor, församlingar eller andra verksamheter med förhöjd hotbild.

För att bevaka dessa skyddsobjekt kan och bör i stället för poliser, lämpligtvis användas särskilt utbildade skyddsvakter, som inom skyddsobjektet har samma möjligheter som polisen att ingripa och skydda mot terroristbrott. Skyddsvakter skyddar i nuläget exempelvis flygplatser, kärnkraftverk, regeringskansliet och riksdagen.

Om vi underlåter att förstärka polismyndigheten med fler poliser och fortsätter att felprioritera polisens begränsade resurser till uppdrag som inte kräver polisiär befogenhet, kommer polisen få betydande svårigheter att lösa sina huvudsakliga uppgifter.

Som exempelvis att förebygga och klara upp brott, vilket oundvikligen leder till försämrad rättssäkerhet och riskerar att skada allmänhetens tilltro till rättssystemet.

Leslie Öqvist,
Liberal debattör, Ordförande Liberalerna Vaxholm

/
/
/
/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.