Sexualkunskapen borde fokusera mer på förhållanden

- 22/05/2016, 11:00
Olof Edsinger skriver att sexualundervisningen i skolan behöver förändras.
1 av 3

Olof Edsinger skriver att sexualundervisningen i skolan behöver förändras.

Markus Holmström/NBT Scanpix

"När NfS gick igenom de fyra mest använda skolmaterialen för detta ämne kom vi fram till att all (!) information om vad som kan vara bra att tänka på vid par- och familjebildning saknades".
2 av 3

"När NfS gick igenom de fyra mest använda skolmaterialen för detta ämne kom vi fram till att all (!) information om vad som kan vara bra att tänka på vid par- och familjebildning saknades".

NBT Scanpix

Olof Edsinger.
3 av 3

Olof Edsinger.

Markus Holmström

Debattören: Hälften av 15 000 ungdomar sa sig önska mer undervisning på temat: ”Hur får man en relation att fungera bra?”

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

En nyhet från Socialstyrelsen, kunde berätta att den kommunala familjerådgivningen har ökat med 19 procent sedan 2004. Bara under förra året var det 63 000 svenskar som besökte en familjerådgivning, och nästan hälften av ärendena handlade om att lösa olika typer av relationsproblem.

I Ekonyheterna förklarade man utvecklingen med att det i dag har blivit mer legitimt att ompröva sitt liv, och även att prata om sitt förhållande med andra.

Men Socialstyrelsens siffror ligger också i linje med den stora sexualundersökningen UngKAB09, som vände sig till ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 29 år och där mer än hälften av de 15 000 svarande sa sig önska mer undervisning på temat: ”Hur man får en relation att fungera bra?”

Med tanke på detta borde det ju vara det mest självklara i världen att man i skolan satsade resurser på att förmedla just denna typ av kunskap om relationer.

Det skulle kunna handla om sådant som beprövade strategier för konflikthantering, kommunikation, försoning, hur man lär sig varandras kärleksspråk och liknande.

Men den förbluffande sanningen är att inget av detta är en del av dagens sex- och samlevnadsundervisning.

När NfS för en tid sedan gick igenom de fyra mest använda skolmaterialen för detta ämne kom vi i stället fram till att all (!) information om vad som kan vara bra att tänka på vid par- och familjebildning saknades.

Inte heller fick man några konkreta svar på frågan från UngKAB09. Ett av materialen tog däremot upp hur man gör slut.

Ännu mer bekymmersamt blir det när man studerar de material som produceras av RFSU. Gång på gång kan man i denna organisations texter läsa hur man undergräver, eller direkt ifrågasätter, den för många svenskar självklara kopplingen mellan kärlek, sex och trohet.

Vi är förstås medvetna om att alla inte ser denna koppling som vare sig nödvändig eller intressant, men som konsumentupplysning vore det ändå hederligt att informera Sveriges ungdomar om att det finns ett starkt stöd i internationell forskning för att kärlek och trohet är två av de mest centrala faktorerna både för att få goda relationer och för att i längden få ett gott sexliv.

Om dessa och liknande redskap skulle förmedlas till våra högstadie- och gymnasieungdomar kanske inte 63 000 svenskar skulle behöva besöka den kommunala familjerådgivningen varje år.

Inte för att det är fel att göra det, utan för att det finns mycket som hade kunnat förebyggas om man på ett ärligt sätt vågade ta i dessa frågor innan de hunnit bli ett problem.

Olof Edsinger
Talesperson för Nätverket för samlevnad och sexualitet (Nfs)

---

Vill du läsa mer om sex och sexualkunskap? Läs om mamman som lär sin fyraåring om sex.

Borde sexualundervisningen förändras?