Vidarkliniken svarar Mats Reimer.
Vidarkliniken svarar Mats Reimer. - Foto: TT

Vidarkliniken: Utan våra läkemedel kan vi inte bedriva vår vård

Vidarkliniken: De antroposofiska läkemedlen utgör en helt central del av det antroposofiska behandlingskoncept som Vidarkliniken erbjuder.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den här artikeln är ett svar på den här.

Mats Reimer är till professionen barnläkare, men särskilt flitig i olika debattforum då det gäller att förlöjliga och sprida lögner om antroposofisk medicin – ett område som faktiskt inte har med hans kompetens att göra.

Upplägget är ständigt detsamma – en skruvad beskrivning av antroposofin som filosofi, som sedan överförs till att misskreditera den kliniska vård som Vidarkliniken bedriver i praktiken.

Enligt de riktlinjer som nu gäller från EU måste en särskild paragraf 16:2 införas i den svenska läkemedelslagen där patientsäkra, ännu ej klart effektbevisade läkemedel, kan registreras. Till denna kategori hör de antroposofiska läkemedlen.

De antroposofiska läkemedlen utgör en helt central del av det antroposofiska behandlingskoncept som Vidarkliniken erbjuder och utan dem kan inte heller den goda vården upprätthållas med de konsekvenser det får för både våra 150 anställda och tusentals patienter.

De antroposofiska läkemedlen är patientsäkra och tas ur mineral- och växtriket samt i viss mån från några djurarter såsom bin.

I vården måste till exempel även örtbaserade oljor, som används för insmörjningar, registreras som läkemedel för att inte den som utför sådana behandlingar ska riskera sin legitimation.

Antroposofisk medicin är den tidigaste och mest utvecklade så kallade integrativa vården i Europa, det vill säga en vård där skolmedicin kompletteras med naturläkemedel. Antroposofisk vård är en del av det allmänna sjukvårdssystemet i till exempel Schweiz och Tyskland.

Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiska sjukhus och har under de 30 år vi funnits tagit emot ca 30 000 patienter på sjukhuset och mångdubbelt fler i öppen vård.

Omvårdnaden är individinriktad och de antroposofiska läkemedlen är naturliga och bidrar till att stärka friskfaktorerna hos patienten.

De antroposofiska läkemedlen stärker och stödjer vår självläkningsförmåga och används parallellt med konventionella läkemedel vars syfte kan vara att döda bakterier, undertrycka inflammation, ta bort smärta, döda cancerceller eller ersätta en substans som saknas.

En del konventionella preparat behöver dock ibland användas i betydligt mindre omfattning i kombination med antroposofiska läkemedel, vilket av läkemedelsindustrin kan upplevas som ett hot. Detta trots att de antroposofiska läkemedlen omsätter ca 6,5 miljoner SEK per år i Sverige, att jämföra med läkemedelsindustrins omsättning på över 30 miljarder.

För den humanistiskt intresserade kan en fördjupad kunskap om Rudolf Steiners tankar om människan och humanvetenskapen vara av intresse.

Antroposofi är ett ord sammansatt av Anthropos, som betyder människa och Sophia, som betyder vishet. Ordet myndades på 1500-talet och antroposofin är som alla andra filosofier stadd i ständig utveckling och Rudolf Steiners utsagor måste tolkas utifrån hans egen tid. Antroposofi är givitvis inte en religion.

För Vidarkliniken

Ursula Flatters

Anders Kumlander

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.