Onsdag 19 Maj
Stockholm

Det är inte invandringen som skapar problem – det är politikerna

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Karwan Kareme: "Den 21 juni avgörs Sveriges framtid. Då röstar riksdagen om att begränsa asylrätten – ett förslag som riskerar att förstöra vårt land".

Kommentera (33)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Karwan Kareme arbetar som socialsekreterare för ensamkommande barn vid Strängnäs kommun.

Jag har varit stolt över flyktingmottagandet här i landet sedan jag och min familj kom hit som kvotflyktingar från Irak 1997.

Men det var då, och nu är nu.

I dag är det fler än någonsin som flyr till Europa, flyr till bättre förhållanden för att kunna leva ett tryggt liv. Ett liv som det du och jag har, utan att kanske ens tänka på det eller uppskatta det.

Människor dör i krigsdrabbade länder varje dag, människor dör på Medelhavet under flykten till Europa. Har inte alla människor samma rätt till ett tryggt liv? Hur länge ska vi tala om Sverige som ett öppet och humant land när vi stänger dörren för dem som söker sig till oss?

Det finns några som talar om att Sverige just nu är ”en nation på gränsen till systemkollaps” och som påstår att vi verkligen inte kan ta emot fler medmänniskor. Hur ska vi då beskriva situationen i Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea eller Palestina?

De som nyligen besökt Syrien beskriver hur ett land på kollapsens rand verkligen ser ut och vilka utmaningar de humanitära organisationer står inför när de försöker bistå de 60 miljoner medmänniskor som är på flykt.

Sverige måste visa vägen. Det hjälper inte med hårdare asyllagar på EU:s lägsta nivå. Vi kan och vi klarar av att ta emot människor på flykt. Vi måste värna asylrätten, värna om rätten till familjeåterförening och värna om permanenta uppehållstillstånd.

Det är inte möjligt att etablera ett liv i Sverige med den ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär. Förenta Nationernas grundprincip är att inte splittra familjer utan tvärtom förena dem, det är förutsättningen för ett bra liv.

Ändå riskerar just splittringen att träda i kraft i Sverige med start 20 juli efter omröstning i riksdagen den 21 juni. Låt inte detta ske!

Det är inte invandringen i landet som skapar problem eller höga kostnader för samhället. Det är politiska beslut som inte är anpassade efter verkligheten. Integrationen är en utmaning.

Vi måste validera och komplettera utländska akademiska utbildningar, snabbt ge undervisning i svenska och anställa inom yrken där det finns stora behov. Sverige kommer att tjäna på det, landet kommer att växa och utvecklas. Sveriges välstånd bygger på invandring och utvecklingen stannar utan den. Vår befolkning åldras medan majoriteten av flyktingar som kom till Sverige förra året var under 30 år.

Jag är emot lagförslaget, precis som Vänsterpartiet och flertalet remissinstanser, till exempel barnombudsmannen och statliga myndigheter som Migrationsverket och Skatteverket. Vi är emot av samma skäl.

Vi ska inte ta emot hela världens flyktingar, men vi måste värna om dem som är här och som har rätt att stanna här. Vi måste ge dem trygghet, säkerhet, möjlighet till utbildning och arbete samt permanent vistelse i landet, inte tillfällig.

Vi ska värna om familjeanknytning. Anhöriginvandring har varit en av väldigt få vägar in i Sverige. En väg som nu kommer att begränsas. Vad tror vi sker då? Jo, fler dör på Medelhavet, fler går under jorden och fler tar till desperata åtgärder.

Som lagförslaget ser ut så kommer det att, utifrån forskning och erfarenhet på området, att gå emot vad som främjar integration och etablering. Problem som redan är för stora i dag.

Riksdagen måste göra det enda rätta och rösta nej. De måste göra det för din och min skull, för alla människors och landets bästa.

Snälla, tänk om och tänk rätt, regeringen!

Karwan Kareme,
Socialsekreterare för ensamkommande barn

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (33)
Kopiera länk
Dela