Söndag 2 Okt
Stockholm

Sluta skuldbelägga flyktingar som ljuger om sin ålder

Johan Svensk (MP) tycker att vi inte ska skuldbelägga flyktingar.
1 av 3
Johan Svensk (MP) tycker att vi inte ska skuldbelägga flyktingar. Foto: Fredrik Hjerling/TT
2 av 3
3 av 3

Johan Svensk, kommunpolitiker för Miljöpartiet, skriver om åldersbestämning av flyktingar.

Kommentera (99)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Att prata om ålder på flyktingar är verkligen minerad mark. Men vi måste ändå kunna prata om det. Och annat.

Det behövs mer personal och annorlunda boenden för yngre barn än för unga vuxna. Och vuxna kan i stor utsträckning bo i vandrarhemliknande boenden med minimalt med personal. Om vuxna och unga vuxna bor på boenden för barn blir det alltså onödigt dyrt. Och det är pengar som kan komma andra flyktingar till gagn.

Vi kan använda medicinska åldersbedömningar med röntgen och läkarsamtal och lägga på några år för att vara på säkra sidan. Då är man ju i alla fall inte orättvis mot det flyende barnet.

Men går det inte att lösa på andra sätt än medicinsk åldersbestämning? Ett barn som ser ut som 25 kan väl placeras i ett boende och ett barn som ser ut som 12 i ett annat. Det är inte så att Sverige tar emot endast 12 stycken barn på ett år och har bara ett boende att placera dem i?

Vi vill värna förtroende för migrationssystemet! Visst är det självklart att lag och ordning ska råda. Om vi accepterar en lögn om ålder (= ett brott) så visar vi att det är OK att ljuga. Det behövs krafttag och nya lagar.

Men om du flydde från krig eller förtryck skulle du också ljuga om din ålder för att få stanna kvar i en trygg hamn. Sedan kanske du ångrar dig. Du hoppas att det nya landets polis ska ha överseende med det.

Jag håller med måndagens ledare av Padma Schrewelius i Dalarnas Tidningar: ”Att vilja straffa folk som uppger felaktig ålder, exempelvis genom att sänka deras bidrag, som M:s migrationspolitiska talesperson Johan Forssell har föreslagit, vore att lägga ansvaret på fel personer”.

En annan sakfråga som har med ålder att göra är vår önskan att skydda yngre nyanlända mot äldre. Det undrar jag lite över. Ett boende med blandad ålder är väl mer normalt socialt. Både i Sverige och mindre utvecklade länder lever man i familjer. Vuxna och barn. Ibland flera generationer äldre som tar hand om flera generationer yngre.

Om någon av mina barn fick barn i dag skulle de inte ha råd att bo själva med barnet utan jag skulle antagligen få inhysa dem i mitt hem. Likaså gäller barnen som placeras i familjehem. Alla familjehem består av vuxna och barn.

En vanlig åsikt är att vi vill undvika "de våldtäkter och sexuella övergrepp som har begåtts av vuxna på boenden för barn". Vi associerar alltså vuxna invandrare med våldtäkter? Finns det ett samband? Ska inte barnen vara trygga i hela samhället utan bara i vissa trygga zoner? Är inte lösningen mer personal alternativt mer utbildad personal?

Jag är pragmatisk som många lokalpolitiker är. Självklart ska vi bedöma om uppgiven ålder stämmer och ta med det i bedömningen vilket boende som passar bäst för den unge som kommer till oss.

Men jag tror att många (inte alla) förslag på temat flyktingar har fel syfte. Dels att signalera till oss svenskar att flyktingar är oärliga människor för att vi ska känna oss hotade. Dels att signalera till flyktingarna att även myndigheterna i Sverige kommer att förfölja dem och trakassera dem.

Jag står för åsikten att unga flyktingar är som ungdomar är mest. Varken bättre eller sämre än våra egna barn. Jag älskar att jobba med skolpolitiska frågor. Språkintro på våra gymnasier är nog en av de mest kreativa platserna att vara på i hela samhället. Vilken glöd och kämpalust som finns där!

Och desto bättre välkomnande vi ger ungdomarna desto bättre går det för dem i skolan och vidare ut i arbetslivet.

Johan Svensk (MP),
Folkvald och förtroendevald skolpolitiker i Haninge kommun

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (99)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.