Grön Ungdom: Avskaffa fängelse – för alla utom de grövsta brottslingarna

- 27/10/2016, 13:38
Grön Ungdom tycker inte fängelse är rätta vägen att gå.
1 av 2

Grön Ungdom tycker inte fängelse är rätta vägen att gå.

Privat/TT

Mårten Roslund.
2 av 2

Mårten Roslund.

Privat

Grön Ungdom: I ett längre perspektiv måste fler våga diskutera vilket straffsystem Sverige egentligen bör ha.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Tonläget kring brottslighet har skärpts rejält. Med oroliga förorter som kuliss höjs allt fler röster för hårdare straff. Det är lätt att tro att hot om bestraffning avskräcker människor från dåliga beteenden. I själva verket berättar kriminologin en annan historia: länken är svag mellan strängare påföljder och minskad brottslighet.

Den viktigaste faktorn för att förklara kriminalitet är i stället individens sociala bakgrund. Moderaterna förde under åtta år en politik som ökade klyftorna mellan rik och fattig, och mellan stad och land. Nu har Sverige en rödgrön regering som satsar extra på utsatta skolor, gradvis bygger bort segregationen och minskar avstånden mellan människor. Det är politik som på sikt ger färre kriminella öden.

Vi gröna föredrar straff som gör det enkelt att återföra individen till samhällets gemenskap. Då är fängelset ett synnerligen dåligt redskap. Den dömde isoleras från omvärlden, fråntas majoriteten av sina normala relationer, och kompenseras med ett nätverk som bara består av andra kriminella. Anstalten blir en skola för grövre förbrytelser. Resultatet blir ännu fler brottsoffer.

Givetvis vore det orimligt att låta farliga personer vistas helt fritt i samhället. Men för de som inte utgör ett omedelbart hot mot sin omgivning kan elektronisk övervakning eller längre samhällstjänst med fördel ta inspärrningens plats. Så kan politiken utgå från samhällsvinst snarare än hämnd. Sverige behöver inte hårdare straff.

Ett förbehåll kan vara på sin plats: rättssystemet bör justeras med viss försiktighet. Hur människor resonerar kring skuld och straff är en social överenskommelse som tar tid att förändra. Idag förväntar sig de flesta invånare att staten i olika grad ska bestraffa den som dömts för brott. Det måste politiken förstå.

Om straffskalorna förmildras i en handvändning finns risken att medborgare tar lagen i egna händer. Därför är de grönas mest brådskande utmaning att kväva kraven på ännu hårdare tag – och sätta stopp för idéer som skapar fler kriminella.

I ett längre perspektiv måste fler våga diskutera vilket straffsystem Sverige egentligen bör ha. För Grön Ungdom är svaret tydligt: anstalten ska vara den sista utvägen.

Mårten Roslund,
Språkrör, Grön Ungdom