Lördag 25 Sep
Stockholm

Tomas Tobé: Miljöpartiet behöver växa upp

Tomas Tobé (M) skriver om MP.
Tomas Tobé (M) skriver om MP. Foto: TT/TT

Moderaterna: Sverige behöver partier som inte blundar för verkligheten, som kan lösa problem och vända Sverige åt rätt håll.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Motsvarande upp emot en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. Integrationen fungerar inte. De enkla jobben är för få, bidragssystemen gör det mindre lönsamt att arbeta och det ställs för låga krav på de som kan försörja sig själva men ändå låter bli att göra rätt för sig.

Kunskapsresultaten i skolan har fallit under lång tid. Samtidigt har elever i svensk grundskola betydligt mindre undervisningstid jämfört med elever i andra länder.

Svensk ekonomi är stark men tillväxten kommer inte hela landet till del. Många på landsbygden och i glesbygd upplever att det är svårt att få vardagen att gå ihop. Industrin och företag utsätts för en allt hårdare konkurrens från andra länder och Sverige riskerar att tappa mark internationellt.

Flyktingkrisen är inte över och mottagandet är fortsatt ansträngt. Dessutom är EU långt ifrån en gemensam lösning.

Sverige står inför stora och allvarliga utmaningar som kräver en handlingskraftig regering. Men Stefan Löfvens regering är svag. Samtidigt som mandatperioden har präglats av miljöpartistiska löftessvek i för dem centrala frågor så har resultaten från regeringen blivit en otillräcklig politik som inte löser samhällsproblemen.

När Miljöpartiet nu samlas till kommun- och landstingsdagar är det dags att växa upp, ta ansvar och sluta blunda för utvecklingen i Sverige. Om inte detta görs riskerar Miljöpartiets tal om grönt samhällsbygge inte bli mer än ännu ett grönt luftslott. De behöver lägga mindre tid på intern krishantering och mer tid på att förhålla sig till verkligheten:

– Miljöpartiet saknar jobbpolitik. I stället har de accepterat den socialdemokratiska linjen som gör det mindre lönsamt att arbeta, bygger ut bidragssystemen och satsar på fler misslyckade traineejobb och extratjänster.

– Gustav Fridolin har bett om ursäkt för att han inte höll sitt löfte att rädda skolan på 100 dagar. Trots det genomför han inte nödvändiga reformer för att vända utvecklingen i skolan. Elever i Sverige behöver mer undervisningstid och fler matematiktimmar. De behöver inte mer av symbolpolitik eller youtubefilmer från Gustav Fridolin.

– Sverige behöver tillväxt i hela landet men Miljöpartiet försvårar för alla som inte kan välja tunnelbana eller cykel som transportmedel. Skatten på bensin och diesel har höjts och en lastbilsskatt samt flygskatt ska införas. När Sverige behöver en fungerade järnväg väljer regeringen i stället prestigeprojekt i form av höghastighetsbanor utan att presentera vare sig finansiering eller tidsplan. När Miljöpartiet får bestämma svensk industris tillväxttakt stannar Sverige.

– Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi kan inte återgå till den ordning som gällde tidigare när Sverige hade bland de mest generösa reglerna i EU. Samtidigt är regeringen oförmögen att presentera en åsikt om vad som ska gälla framåt. Kommer Miljöpartiet kunna ge besked om att de är villiga att medverka till en långsiktigt hållbar migrationspolitik?

Moderaterna har drivit på Miljöpartiet och Socialdemokraterna att genomföra nödvändiga reformer: vi har säkrat mer resurser till försvaret, sett till att tillfälliga uppehållstillstånd kommit på plats, räddat kärnkraften och verkat för mer kraftfulla insatser i kampen mot terrorismen.

Sverige behöver partier som inte blundar för verkligheten, som kan lösa problem och vända Sverige åt rätt håll. Det är därför vi har en Plan för ett starkare Sverige. Det är därför Sverige behöver en ny moderatledd alliansregering.

Tomas Tobé,
Partisekreterare, Moderaterna

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela