Ungsvenskarna: Den politiska korrektheten skyddar våldtäktsmän

- 25/11/2016, 16:09 -
Ungsvenskarna tycker politisk korrekthet står i vägen för att lösa problemet med sexualbrott.
1 av 2

Ungsvenskarna tycker politisk korrekthet står i vägen för att lösa problemet med sexualbrott.

Privat/TT

Tobias Andersson.
2 av 2

Tobias Andersson.

Privat

Ungsvenskarna: Vi är fullt medvetna om att vissa av dessa förslag kan anses vara kontroversiella ur ett politiskt korrekt vänsterliberalt synsätt.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Allt för länge har det politiska och mediala etablissemanget svikit Sveriges tjejer och kvinnor. Grova övergrepp förringas genom bortförklaringar om ökad anmälningsbenägenhet och problemet förvärras genom en ovilja att tala om vare sig orsaker eller lösningar. Sverige kan bättre och det vill vi bevisa.

Ungsvenskarna vägrar acceptera nuvarande samhällsutveckling som är präglad av en ökad acceptans för grova brott. En genomgående förändring måste ske för upprätta lag och ordning, samt för att frångå rådande nonchalanta inställning mot kulturellt uppkomna problem.

Så länge politisk korrekthet skyddar debatten om sexualbrott kommer vi inte lyckas upprätta en trygg nation för de tjejer och kvinnor som lever här.

Vi måste våga tala om de kulturella problemen bakom den våg av sexualbrott vi sett detta år, utan, förstås, att förringa sexualbrott som begås av andra. Först när vi är ärliga med kulturens betydelse kan kriminalpolitiska åtgärder på riktigt se till att leda till en förbättring.

Vår kriminalpolitik behöver flytta fokus från gärningsmannens perspektiv och istället verka för offrets upprättelse och samhällets trygghet. Med den inställningen kan vi införa hårdare straff för sexual,- och våldsbrott, sänka straffmyndighetsåldern och utvisa utländska medborgare som begår brott.

Därutöver behöver vi inse att vi alla bär ett ansvar för att bidra till en positiv samhällsutveckling. För att förtydliga detta ansvar driver Ungsvenskarna nu frågan om införandet av en civilkuragelagstiftning. Något som skulle göra det olagligt att inte ingripa, efter förmåga, vid bevittnandet av en brottslig handling.

Massövergrepp på festivaler kan knappast gå helt osett förbi och vi anser att det bör vara olagligt att tyst acceptera det och låta det fortgå.

Detta tillsammans med trygghetssatsningar i form av utökad gatubelysning, mångdubbling av övervakningskameror samt stärkt lokal nattvandring och stödlinjer skulle på riktigt förbättra den generella tryggheten.

Vi är fullt medvetna om att vissa av dessa förslag kan anses vara kontroversiella ur ett politiskt korrekt vänsterliberalt synsätt. Politisk korrekthet är därför även det någonting som behöver bekämpas för att vi ska lyckas uppnå ett samhälle inom vilket vi på riktigt värnar om de tjejer och kvinnor som lever här.

Låt oss därför sluta vara politiskt korrekta och lättkränkta, låt oss våga erkänna problem och genomföra lösningar. Ungsvenskarna har med sina förslag tydligt visat att vi står för trygghet, gör ni?

Tobias Andersson,
Nationell talesperson, Ungsvenskarna