Nästa vecka utvisas 9-åriga Marwa, utan sin familj – låt henne stanna!

- 17/01/2017, 12:57
1 av 4

Privat/Privat/Privat

2 av 4

Privat

3 av 4

Privat

4 av 4

Privat

"Att Sverige som ett jämställt samhälle kan fortsätta vidmakthålla dessa mönster genom att överordna pappans rätt före Marwas och hennes mammas rättigheter är för oss oförsvarbart". #låtmarwastanna

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

En mamma och tre halvsyskon med identitetshandlingar och permanenta uppehållstillstånd. Det är inte tillräckligt för att nioåriga Marwa ska få stanna i Sverige. Inte heller att släktskapet genom DNA-test fastställts med 99,999% säkerhet.

Detta fastslår nu migrationsöverdomstolen. Istället skall hon utvisas ensam till en mycket oviss framtid i Marocko. Detta då det inte kan ställas utom rimligt tvivel att Marwas pappa eventuellt skulle kunna motsätta sig att hon befinner sig i Sverige.

Pappan har inte, trots eftersökningar av både Marwas mamma och Marockanska myndigheter, gått att finna. Han övergav familjen då Marwa var bebis, ändå väger enligt svensk lag den frånvarande pappans eventuella åsikt tyngre än Marwas och hennes mammas.

Marwas mamma har berättat att det är förenat med stor skam att vara ensamstående mor till ett litet barn i Marocko. Därför lämnade hon landet i hopp om att hitta en fristad för henne och hennes dotter.

Då mamman sedan kom till Sverige möjliggjordes en återförening. Att patriarkala strukturer lägger grund för kvinnor och flickors begränsningar till ett värdigt liv är inte unikt för Marocko.

Att Sverige som föregångare för ett jämställt samhälle kan fortsätta vidmakthålla dessa mönster genom att överordna pappans rätt före Marwas och hennes mammas rättigheter är för oss oförsvarbart.

Migrationsverket gör bedömningen att Marwa vid utvisningen kommer tas emot av sin mormor och morfar i Marocko, och att de kommer sörja för henne då de tidigare gjort det. Detta utan att ha bekräftat detta med dem!

Som vänner till familjen vet vi att den möjligheten inte finns då de är mycket fattiga, samt att mormoderns hälsotillstånd är dåligt. Alltså utvisar Sverige en ensam nioårig flicka utan att ha ett ordnat boende i hemlandet.

Marwa har varit i Sverige i drygt två år. Hon har rotat sig i Ödeshög där hon bor, lärt sig bra svenska, älskar skolan och har fått många bra vänner. Och framför allt, har hon sin familj här!

Då Marwa i det här läget inte har rätt till rättshjälp har vi nu startat insamlingen #låtmarwastanna. Vi är många som delar uppfattningen om att något är fel i vårt rättssystem då en nioårig flicka lämnas åt sitt öde, och engagemanget för att låta Marwa stanna är stort!

Helena Fredriksson
Maria Dahl Karlgren

--

Här kan du engagera dig för Marwa