Stockholm

Toppmoderat: Löfven sviker förortens kvinnor

Jessica Rosencrantz, Moderaterna, skriver om invandringspolitiken i Sverige
1 av 3
Jessica Rosencrantz, Moderaterna, skriver om invandringspolitiken i Sverige. Foto: TT/Erik Martensson,HedelinMedia
Fadime Şahindal mördades 2002 av sin far i Uppsala
2 av 3
Fadime Şahindal mördades 2002 av sin far i Uppsala. Foto: Erik Martensson,HedelinMedia
Jessica Rosencrantz, Moderaterna
3 av 3
Jessica Rosencrantz, Moderaterna. Foto: TT

Jessica Rosencrantz: "Av de 162 000 människor som sökte asyl i Sverige under 2015 var 114 000 män. I gruppen ensamkommande barn var drygt 90 procent av de asylsökande pojkar varav de flesta kom från länder där kvinnans ställning är gravt underordnad mannens".


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Jessica Rosencrantz är trafikpolitisk talesperson för Moderaterna och vice ordförande i riksdagens trafikutskott.

Hon är riksdagsledamot för andra mandatperioden, invald sedan 2010 från Stockholms stad. Rosencrantz är även suppleant i EU-nämnden.

Följ henne på Twitter: @Rosencrantz_J

Otryggheten ökar i Stockholm. I den nationella trygghetsundersökningen visar statistiken att 15 procent av stockholmarna blivit utsatta för ett brott under 2015.

Utvecklingen går åt fel håll. Därför är det dags att vi så snart som möjligt får en moderatledd regering som genomför kraftiga satsningar på polis och rättsväsende. Enklaver av otrygghet, hedersförtryck och våldsbrott ska inte finnas i ett välfärdsland med ett av världens högsta skattetryck.

Skattebetalarna förtjänar bättre. En av de grupper som är hårdast drabbade av utvecklingen är kvinnor. Nästan en tredjedel av Sveriges kvinnor känner i dag otrygghet när de går ut på kvällarna samtidigt som sexualbrotten ökar.

Undersökningar visar också att friheten för unga kvinnor i Stockholms förorter är kraftigt begränsad av förtryck i hemmet och det offentliga rummet i många förorter domineras av män. För att vända utvecklingen måste vi få ordning och reda i invandringspolitiken.

Därför vill Moderaterna bland annat att dagens regler om tillfälliga uppehållstillstånd permanentas. Stockholm sticker ut jämfört med våra nordiska huvudstäder vad gäller förekomsten av grovt våld, men när våldet och otryggheten är koncentrerat till förorterna har det varit lätt för politiker, journalister och opinionsbildare att blunda för problemen.

Stockholm är på väg att bli en stad som präglas av jämställdhet och trygghet innanför tullarna men hedersförtryck och otrygghet utanför.

Exemplet röda linjen i Stockholms tunnelbana är tydligt. På fiken runt Hornstulls tunnelbanestation på Södermalm är det könsneutral barnuppfostran och feministisk snöröjning som diskuteras.

Tjugo minuter söderut, i Botkyrka, visar en undersökning att en stor del av tjejerna mellan 12 och 18 år inte ens får vara kompis med någon av det andra könet. Segregation och hedersförtryck skapar klyftor mellan människor som bor längs med samma tunnelbanelinje.

Tryggheten har blivit en klassfråga. Det patriarkala förtrycket i förorterna riskerar att öka än mer med anledning av den senaste tidens omfattande migration till Sverige. Av de 162 000 människor som sökte asyl i Sverige under 2015 var 114 000 män.

I gruppen ensamkommande barn var drygt 90 procent av de asylsökande pojkar varav de flesta kom från länder där kvinnans ställning är gravt underordnad mannens.

Denna demografiska obalans måste hanteras för att inte jämställdheten och tryggheten ska rullas tillbaka. Tyvärr saknar jag tilltro till att det rödgrönrosa styret i stadshuset eller att regeringen tar den här problematiken på tillräckligt stort allvar.

För att undvika att otrygghet och hedersförtryck segregeras ytterligare vill Moderaterna anställa 2000 fler poliser, skärpa straffen för grova våldsbrott och införa obligatorisk samhällsorientering för nyanlända.

Vi vill även byta ut den regering som har misslyckats med att upprätthålla tryggheten i vår huvudstad.

Jessica Rosencrantz,
Riksdagsledamot Stockholms stad
för Moderaterna

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.