MUF listar alla myndigheter som bör avskaffas
1 av 3
MUF listar alla myndigheter som bör avskaffas - Foto: TT/Oliver Rykatkin
2 av 3
- Foto: Tomas Oneborg TT
Filip Wiljander, förbundsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet
3 av 3
Filip Wiljander, förbundsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet - Foto: Oliver Rykatkin

MUF: Här är all statlig verksamhet vi vill lägga ner!

"Ett flertal myndigheter utför verksamhet som det offentliga inte bör befatta sig med."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Filip Wiljander är förbundsstyrelseledamot för Moderata ungdomsförbundet

Moderata Ungdomsförbundet anser att den statliga byråkratin ska minska. Ett sätt att göra det är att minska det enorma antalet myndigheter Sverige har.

Eftersom inte ens staten hade kännedom om hur många myndigheter som fanns uppdrogs Statistiska centralbyrån att inrätta ett myndighetsregister, registret innehåller i dagsläget drygt 450 myndigheter.

Vissa myndigheter har i uppdrag att utföra verksamheter som är nödvändiga för ett civiliserat samhälle. Många av dessa är i behov av rejäla omstruktureringar och förändringar för att kunna börja fungera ordentligt.

Somliga verksamheter skulle kunna få bättre resultat om de effektiviserades, exempelvis genom att slå ihop dem med andra myndigheter. Men en del andra av dessa 450 myndigheter är onödiga.

Ett flertal myndigheter utför verksamhet som det offentliga inte bör befatta sig med.

Andra myndigheters verksamheter kan utföras bättre av privata aktörer. Konsekvenserna av ett avskaffande måste förstås utredas i varje enskilt fall, men det är viktigt att gå vidare med att gallra i antalet myndigheter för att på allvar förenkla människors vardag.

Här är ett axplock på berörda myndigheter:

Arbetsförmedlingen
Rymdstyrelsen
Forum för levande historia
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
Folkhälsomyndigheten
Lotteriinspektionen
Exportkreditnämnden
Bostadskreditnämnden
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens kulturråd
Elsäkerhetsverket
Gentekniknämnden
Post- och telestyrelsen
Statens kulturråd
Institutet för rymdfysik
Konjunkturinstitutet
Jordbruksverket
Arbetsmiljöverket
Myndigheten för kulturanalys
Statens medieråd
Kemikalieinspektionen
Myndigheten för press, radio & TV
Konsumentverket
Myndigheten för tillgängliga medier
Presstödsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden
Naturvårdsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nordiska Afrikainstitutet
Konstnärsnämnden
Sida
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Statens konstråd
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Moderna museet
Statens maritima museer
Riksutställningar
Skogsstyrelsen

Filip Wiljander
Förbundsstyrelseledamot för Moderata Ungdomsförbundet

Muf
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.