Måndag 21 Jun
Stockholm

Högerjuristerna: Vi vill se ett EU som fokuserar på att utveckla den inre marknaden

1 av 4
2 av 4
3 av 4
4 av 4

"EU:s hantering av den stora tillströmning av flyktingar och andra migranter skapade stor misstro mot unionen."

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Skribenterna sitter i styrelsen för Högerjuristerna som är en del av Fria Moderata Studentförbundet.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

De finns representerade på bland annat Stockholms universitet.

Trots de många fördelarna med EU-samarbetet växer ett allt starkare missnöje och misstro mot unionen fram hos medborgarna i medlemsländerna.

Missnöjet är till stor del berättigat och grundar sig bland annat i det detaljstyre som EU under senare tid visat ambitionen att vilja åstadkomma inom flera områden som inte har en naturlig koppling till den inre marknaden.

Detaljstyre i kombination med att EU av många uppfattas som ett starkt överstatligt och byråkratiskt maskineri, som dessutom misslyckats med hanteringen av svåra gemensamma problem har resulterat i ett utbrett missnöje.

Nu senast kan EU:s hantering av den stora tillströmning av flyktingar och andra migranter till EU lyftas fram som ett exempel på en enskild händelse som skapade stor misstro mot unionen, eftersom EU inte förmådde upprätthålla den yttre gränsen.

Något som säkerligen var en starkt bidragande faktor till att folkomröstningen i Storbritannien utmynnade i Brexit. För att EU ska återfå ett förtroende hos medborgarna, måste EU:s framtida styre bygga på att beslut i hög grad fattas så nära medborgarna som möjligt.

Det finns ett flertal frågor där samarbete på EU-nivå kan bidra till framsteg såsom att arbeta för att sänka koldioxidutsläppen genom miljövänlig teknik, brottsbekämpande insatser för att effektivt bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet, exempelvis terrorism och människohandel, yttre gränskontroller för att kontrollera inflödet av migranter utifrån, samt skapandet av bättre förutsättningar för frihandel inom den inre marknaden.

EU bör arbeta för att den inre marknaden får utvecklas och att frihandeln ges möjlighet att även öka globalt i omfattning genom exempelvis frihandelsavtal med USA och Kanada. Något som framförallt skulle gynna oss européer.

Vi vill se ett EU som fokuserar på att utveckla den inre marknaden och samarbetet inom unionen i en riktning från detaljstyre och byråkrati för att den vägen istället åstadkomma ökade möjligheter för att gemensamt på ett effektivt sätt bekämpa vår tids stora samhällsproblem som i stor utsträckning fått en gränsöverskridande karaktär.

Utvecklingen av EU-samarbetet måste rimligen gå i den riktningen att man backar från detaljstyrning och i stället fokuserar på arbete som gör verklig skillnad för unionens medborgare.

Lovisa Kronsporre,
Ordförande Högerjuristerna

Klaus W. M. Aarnio,
Vice ordförande Högerjuristerna

Elias Berg von Linde,
Ledamot Högerjuristerna

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela