Tillsammansskapet: Idag borde alla tänka på kvinnorna som tvingas föda barn i bilar

- 08/03/2017, 11:25
1 av 3

PRIVAT

2 av 3

PRIVAT

3 av 3

PRIVAT

Tillsammansskapet: "Vi ställer sig på ockupanternas sida, vi anser att alla kvinnor och barn har rätt till en trygg förlossningsvård".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Internationella Kvinnodagen är här, och i höstas beslutade en knapp politisk majoritet att bit för bit avverka kvinnosjukvården i Sollefteå. Akutortopedin, akutkirurgin och BB-avdelningen på Sollefteå Sjukhus ska läggas ned.

Motivationen till nedläggningen är en besparing på omkring 15 miljoner kronor, pengar som motsvarar 0.16 procent av den totala budgeten, en summa som kan tyckas vara oväsentlig i jämförelse med de risker som nedläggningen medföljer.

En konsekvens av beslutet blir nämligen att blivande mödrar kommer få en resväg på upp till 20 mil enkel resa för att kunna ta sig till närmsta BB, något som försätter såväl kvinnor som nyfödda barn i direkt livsfara. Den här situationen är inte unik för Sollefteå.

Trots att Sverige är rikare än någonsin nedrustas sjukvården, i synnerhet kvinnosjukvården, allt mer. Den centralisering som pågår resulterar i minskad frihet för många kvinnor, särskilt på landsbygden, och att kvinnor nu riskerar att behöva förlösa sina barn längst med en motorväg i tjugo minusgrader är inte värdigt ett demokratiskt samhälle.

De skattepengar som Sveriges befolkning betalar är menade att gå till en trygg och fungerande vård som alla har tillgång till, så även havande kvinnor i Sollefteå.

Det är en skam att ledande politiker är beredda att offra kvinnor och barns säkerhet genom besparingar inom en verksamhet som borde vara högprioriterad i hela landet, samtidigt som 15 miljarder kronor varje år försvinner till privata vinster i välfärden.

Sedan den 30:e januari är BB-avdelningen i Sollefteå ockuperad, och ett brett folkligt motstånd mot nedskärningarna växer i hela landet.

Förbundet Tillsammansskapet ställer sig på ockupanternas sida, vi anser att alla kvinnor och barn har rätt till en trygg förlossningsvård så nära hemmet som möjligt.

Det är oacceptabelt att våra skattepengar blir till vinst i privatpersoners fickor när de istället skulle kunna satsas på en bättre, tryggare och mer lokal sjukvård.

Elise Abrahamsson, ledamot i Förbundet Tillsammansskapet
Nathalie Söderberg, vice ordförande för Förbundet Tillsammansskapet