Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Moderater: Nu räcker det – våld mot blåljuspersonal ska ge fängelse

- 14/03/2017, 16:37
Marie Ljungberg Schött, Kristoffer Tamsons och Irene Svenonius, Moderaterna
1 av 4

Marie Ljungberg Schött, Kristoffer Tamsons och Irene Svenonius, Moderaterna

Privat

2 av 4

Copyright ©Peter Knutson

3 av 4

Privat

4 av 4

Privat

Moderaterna: "Det finns exempel på när ambulanser slagits sönder när personalen hämtar en svårt sjuk patient, och som utsatts för stenkastning".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Otryggheten växer i Stockholmsregionen. Oavsett var du bor ska du kunna ta dig hem när mörkret fallit och få en sjukvård i säker miljö. Sjukvårdens medarbetare och blåljuspersonal ska kunna göra sitt jobb och ha ett starkare rättsligt skydd.

Det arbetet vill Moderaterna i Stockholms läns landsting leda. Därför kräver vi nu en rad olika förändringar för att på allvar kunna återupprätta lag och ordning i Stockholmsregionen.

Våld, brott och droger är inte acceptabelt i en miljö som Stockholms kollektivtrafik där över 800 000 människor befinner sig i varje dag.

Effekterna blir allt tydligare av att den tunnelbanepolis som en gång fanns har avvecklats. De insatser som vi själva kunnat sätta in, såsom ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar, är inte tillräckligt för att upprätthålla en ordning som är tillfredsställande i kollektivtrafiken. Därför måste tunnelbanepolisen återupprättas.

Det blir allt vanligare med angrepp på tåg, bussar och kollektivtrafikens personal. Under upplopp i Södertälje förra året pågick bränder och stenkastning, SL-bussarna blev så pass hotade att sträckorna fick läggas om.

Nyligen stoppades pendeltågstrafiken i nordvästra Stockholm under rusningstrafik på grund av att ungdomar kastat sten mot tågen. Det är en våldsspiral som måste stoppas.

Trygghetsarbetet behöver ytterligare intensifieras med fler trygghetskameror i kollektivtrafiken. För att kameror ska kunna sättas upp vid stationsentréer, busstorg och knutpunkter behövs en ny lagstiftning.

Att utvidga möjligheten till trygghetskameror har stockholmarnas stöd. För att etablera en tunnelbanepolis och öka arbetet med trygghetskameror behöver regeringen agera. Men hittills händer ingenting.

Vad gäller sjukvården i Stockholms läns landsting följer Moderaterna utvecklingen noggrant. Vi har exempelvis initierat en översyn av trygghetsläget i alla länets akutmottagningar, som visar på stora skillnader mellan sjukhusen.

Men flera akutmottagningar uppger att över 50 procent av personalen har utsatts för hot och våld. Det går i linje med siffror från Försäkringskassan som visar en oroande trend över hela landet där hot och våld mot vårdpersonal blir allt vanligare.

Att säkerställa en trygg sjukvård och bra arbetsmiljö för våra medarbetare är en grundsten för en fungerande akutsjukvård. Flera åtgärder har vidtagits i verksamheterna.

Södersjukhuset har låsta dörrar till akuten för att kunna stoppa obehöriga från att komma in, och två ordningsvakter dygnet runt. Danderyds sjukhus har larmknappar för personalen, och väktare placerade på sin akutmottagning nattetid.

Det finns exempel på när ambulanser slagits sönder när personalen hämtar en svårt sjuk patient, och som utsatts för stenkastning. Frågan om hot och våld är särskilt besvärlig när det kommer till hot och våld mot blåljuspersonal. ”Tittar vi på arbetsmiljön och just Rinkeby, statistiskt får en Rinkeby-polis stenkastning mot sig var tredje dag” förklarade Kommissarie Gunnar Appelgren till SR nyligen.

Angrepp mot såväl polis, räddningstjänst och ambulanspersonal är fullständigt oacceptabelt och får inte bli en del av vardagen. Det handlar om att säkerställa ett skydd mot de som varje dag har samhällsviktiga uppgifter, men också om att upprätthålla en respekt för rättsstaten.

Efter en dom från Solna tingsrätt har två poliser som blivit utsatta för stenkastning under sitt yrkesutövande dessutom nekats skadestånd med hänvisning till att man bör vara ”mentalt förberedda” på den typen av incidenter. Såhär kan det inte fortsätta. Blåljuspersonal som varje arbetsdag riskerar sin egen säkerhet, behöver få ett starkare rättsligt skydd.

Därför anser Moderaterna i Stockholms läns landsting att det bör införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – där det inte uppställs något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning.

Det står samtidigt klart att straffen behöver skärpas för attacker mot blåljuspersonal. Våld mot tjänsteman ska leda till fängelsestraff.

Stockholms län behöver en tunnelbanepolis som kan göra kollektivtrafikens miljö säker, utvidgade möjligheter för trygghetskameror, starkare rättsligt skydd för blåljuspersonal och skärpta straff för attacker mot våld mot tjänsteman. Kring detta behöver regeringen skyndsamt vidta åtgärder.

Det handlar i grunden om att inte blunda för när en växande otrygghet börjar påverka hur människor idag lever sina liv. Om vi misslyckas med att upprätthålla lag och ordning sker det på bekostnad av den personliga friheten.

Irene Svenonius, finanslandstingsråd Stockholms läns landsting för Moderaterna
Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd för Moderaterna
Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd för Moderaterna