Gudrun Schyman: Moderaterna tjänar inte på att spela dumma

- 03/04/2017, 10:41 -
1 av 3

TT/Privat

2 av 3

Tomas Oneborg/SvD/TT

3 av 3

Privat

Gudrun Schyman (Fi): "Den alliansregering som Svantesson satt i kom fram till att det går framåt med myrsteg i snigelfart!"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Jag har träffat Moderaternas Elisabeth Svantesson många gånger, i både politisk debatt och i mer sansade samtal. Vi tycker väldigt olika i många frågor men jag tror inte Elisabeth Svantesson vill någon illa.

Tvärtom tror jag att engagemanget vilar på en uppriktig frustration över samhällets orättvisor. Därför blir det pinsamt med den artikel som hon publicerade i Nyheter24 den 31/3.

Den har rubriken ”Fi:s politik är inte bra för kvinnor” och hon räknar sedan upp en rad påståenden om att vår politik för välfärd försätter kvinnor i bidragsberoende, hindrar kvinnor från att jobba och bli ekonomiskt självständiga.

Att vår politik i själva verket legitimerar förlegade normer som håller kvinnor kvar vid spisen och slutligen instämmer hon i den kör av konservativa skribenter som påstår att vi inte kan räkna.

Det är trist för Elisabeth Svantesson är inte dum. Hon vet mycket väl hur vår politik ser ut och att vi kan räkna. Senast vi träffades var i en debatt i morgon-tv om pensionerna. En bra debatt där vi båda kunde klargöra våra olika synsätt, men ändå diskutera med respekt. Den här aktuella artikeln är långt under Elisabeth Svantessons intellektuella nivå och då blir det trist.

I inledningen skriver hon ”Här i Sverige är kvinnor självständiga och inte beroende av sina män. Det borde särskilt feminister skriva under på”. Ja att vi vill dit, att vi vill nå det jämställdhetspolitiska mål som heter att vi ska vara ekonomiskt självständiga i livet och livet ut, det vill säga att vi ska ha jämställda löner och pensioner, är vi många som skriver under på men vi är inte där.

Inte i Sverige och inte i något annat land heller. Det vet Elisabeth Svantesson. Den alliansregering som hon satt i lät göra en särskild utredning om hur det var ställt med jämställdheten. Den kom fram till att det går framåt med myrsteg i snigelfart! Särskilt graverande är problemen på arbetsmarknaden.

Feministiskt initiativ har politik för att nå målet. Förutom att vi vill förändra pensionssystemet vill vi ha en modernisering av lönebildningen. Vi vill att Medlingsinstitutet (politikens förlängda arm in i lönebildningen) ska få i uppdrag att modernisera, med jämställdhet som övergripande mål.

Vi vill att pappa Metall håller igen lite tills mamma Kommunal kommer i kapp. Vi vill att regeringen inrättar en omställningsfond för att få fart på processen och vi vill att alla är med och betalar till den, både privata och offentliga arbetsgivare och förstås staten.

Det just nu ingångna industriavtalet har satt ett ”märke” på 6,5 procents löneökning på tre år. Procent betyder mer till den som har mer.

Vi utjämnar inte skillnader mellan kvinnokodade och manskodade jobb på det viset. På samma sätt kommer vi inte heller att nå det jämställdhetspolitiska målet ”lika ansvar i föräldraskapet och för det obetalda arbetet hemma” med mindre än att vi individualiserar föräldraförsäkringen.

Men vi har olika åsikter här. Moderaterna föredrar att politiken håller sig borta från föräldraförsäkringen och lönebildningen. Kvinnors inkomster ska öka genom att kvinnor ska välja andra jobb. Fasta jobb med karriärstegar, heltid och tjänstepension. Och genom att vi kallar in RUT. Problemet är att RUT har inte råd med RUT.

Vi har som sagt olika åsikter men det borde inte hindra en intellektuellt hederlig politisk debatt om viktiga jämställdhetsfrågor.

Gudrun Schyman,
Partiledare Feministiskt initiativ