Toppmoderat: Vad ska Fi göra för kvinnorna i förorten?

- 06/04/2017, 12:50
1 av 2

Privat/TT

2 av 2

Privat

Elisabeth Svantesson (M): "Invandrarkvinnor kan inte ens röra sig fritt i sina områden utan att bli trakasserade av moralpoliser".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Gudrun Schyman borde veta bättre än den hon skriver i sin artikel. Fi vill äventyra svenska jobb och ekonomin genom att sätta lönebildningen ur spel.

Det är inte ansvarsfullt och skulle inte ge fler kvinnor ett jobb att gå till. Moderaterna är det riktiga arbetarpartiet i svensk politik och står för uppfattningen att det är arbetsmarknadens parter som ska sätta löner på svensk arbetsmarknad.

Vi vill inte ha en ny modell där politiker ska lagstifta om löner, som Schyman föreslår. Däremot vill vi att fler ska få en lön att leva på och ett jobb att gå till. Sedan lång tid tillbaka har Invandrarkvinnors situation på svensk arbetsmarknad varit särskilt bekymrande och det är knappast Fi:s vidlyftiga bidragspolitik som kommer att bryta den utvecklingen.

Som ett första steg tänker Moderaterna halvera jobbklyftan mellan svenskfödda och invandrare till år 2025. Det kommer att kräva reformer och bland annat vill vi införa en ny lärlingsanställning i LAS där personer med liten arbetslivserfarenhet kan kombinera utbildning och jobb på en arbetsplats – lära sig jobbet på jobbet – och få lön för jobbdelen.

Och ja vi vill tredubbla RUT. Varför inte bygga vidare på reform som bevisligen ger många den första raden på sitt CV?

Alla som kan ska arbeta. Att införa ett bidragstak och hembesök av socialtjänsten till dem som tar emot försörjningsstöd kan säkert låta tufft – men om inget görs för att fånga upp de kvinnor som sitter isolerade i sina hem, så kommer de heller aldrig att komma i jobb.

Att ställa krav är att visa att här räknar vi med att du är med och bidrar till det gemensamma.

Ingen av de kvinnor som verkligen behöver svensk jämställdhet skulle tjäna på att Schyman fick inflytande över politiken. Arbetslinjen är grunden till en rättvis och jämställd arbetsmarknad – där kvinnor är självständiga sina män och där jobb går före bidrag. Och där lönerna sätts av arbetsmarknadens parter.

Tisdagens avsnitt av ”Kalla fakta” var ingen nyhet för mig, men visar tydligt på problematiken för kvinnor i förorterna.

Hur ska fler invandrarkvinnor kunna gå till jobbet om de inte ens kan röra sig fritt i sina områden utan att bli trakasserade av moralpoliser? I de här frågorna lyser Schymans annars glödande feminism med sin nakna frånvaro.

Elisabeth Svantesson