Måndag 19 Apr
Stockholm

FATTA: Killar, att ta av kondomen under sex är ett övergrepp

1 av 5
2 av 5
Elin Sundin
3 av 5
Elin Sundin. Foto: Privat
Emma Moderato
4 av 5
Emma Moderato. Foto: Privat
Elena Timofeeva
5 av 5
Elena Timofeeva. Foto: Privat

FATTA: "Att vissa män anser sig ha rätten att själva bestämma om kondom ska användas eller inte vittnar om en väldigt skev syn på sex"

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

På senare tid har ett beteende som vissa män verkar ägna sig åt uppmärksammats i media: att ta av kondomen under sex utan sin partners vetskap eller samtycke.

Detta har kommit att kallas “stealthing”, vilket betyder ungefär att smyga på svenska. Med tanke på vilken typ av handling begreppet är avsett att beskriva är ordet både problematiskt och förminskande.

Att utan samtycke ta av kondomen under sex är inte att smyga. Det är en form av bedrägeri som kränker den andra personens rätt till sexuellt självbestämmande. En handling som både skadar den andra personens fysiska och psykiska hälsa och dessutom kan resultera i oönskade graviditeter.

Så låt oss kalla det för vad det egentligen är: ett övergrepp på den sexuella integriteten. Hur utbrett beteendet är vet vi inte. Men vad vi vet är att det går emot allt vad sex ska handla om: ömsesidighet, respekt och samtycke.

Att vissa män anser sig ha rätten att själva bestämma om kondom ska användas eller inte under sex med någon annan vittnar om en väldigt skev syn på sex. För, surprise, att ha sex innebär att minst två människor är inblandade.

Och dessa två människor har samma rätt till sin kropp, sin integritet och sin hälsa. Om kondom ska användas eller inte måste därför vara ett gemensamt beslut.

Skälen bakom kondombedrägerierna kan vara flera. Det kan handla om att mannen anser att det är skönare att ha sex utan kondom, att han vill demonstrera makt eller göra sin partner gravid. Gemensamt för dem alla är att mannens intresse sätts i första rummet på bekostnad av en annan människa.

På så sätt är kondombedrägeri ännu ett uttryck för de skadliga normer män uppfostras in i. Normer som tidigt lär män att de har rätt att sätta sin egen njutning framför andra människors vilja och välbefinnande.

I länder med en samtyckeslagstiftning har män som tagit av kondomen dömts för sexuellt övergrepp, om ett villkor för samlaget var att kondom skulle användas. I Sverige förväntas riksdagen rösta igenom en samtyckeslag i slutet av året.

Men enligt Sexualbrottskommitténs lagförslag kommer inte kondombedrägeri vara ett brott ens när samtyckeslagen är på plats. Därför är det extra viktigt att politikerna ser till att det satsas mer på förebyggande arbete för att motverka de skadliga machonormer som leder till att män anser sig ha rätt till andras kroppar.

Politiken måste bidra till en beteendeändring på området. Att så många människor vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp är ett folkhälsoproblem som måste adresseras på alla plan.

Den sexuella integriteten måste skyddas både genom lagstiftning och förebyggande arbete med normer. För vi är alla värda att få ta informerade beslut om våra liv!

Elin Sundin,
ordförande Fatta

Emma Moderato,
styrelseledamot Fatta

Elena Timofeeva,
sakkunnig människohandel och sexuellt våld, styrelseledamot Fatta

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela