Fredag 16 Apr
Stockholm

Patriarkatet finns inte – här är varför!

Nohan Zainudini​ anser att patriarkatet är ett påhitt.
1 av 3
Nohan Zainudini​ anser att patriarkatet är ett påhitt. Foto: Privat/TT
2 av 3
3 av 3

Nohan Zainudini​: "Spendera inte eran tid på att bekämpa en maktstruktur som inte existerar. Det är inget annat än politisk lathet."

Kommentera (57)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I dagens politiska diskussioner finner vi en stark fokus på patriarkatet, med andra ord påståendet gällande en strukturell dominans av män över kvinnor. De som argumenterar för existensen av denna maktstruktur pekar främst på löneskillnader samt objektifieringen av kvinnor som bevis. 

Jag kommer i denna artikel lägga fram förklaringar för missförstånden bakom löneskillnaderna, den likgiltiga objektifieringen av män och allmänna faktum som visar på att patriarkatet i själva verket ej existerar. 

Vi kan först gå igenom löneskillnaderna. Här är tanken att kvinnors totala medelsnitt i löner är lägre än mäns på grund av diskrimineringar på arbetsplatsen. I själva verket så ser vi att kvinnor i medelsnitt tjänar mindre som ett resultat av deras egna val. 

I en studie av Sanandaji och Wallén så ser man att kvinnor i genomsnitt arbetar 475 timmar mindre än män per år. Detta förklaras av faktorer såsom att kvinnor tar mer ledigt och att de är mer sjukfrånvarande än män.

Ytterligare så visar SCB att kvinnor under 2016 arbetade 19 procent deltid gentemot 7 procent av männen. Dessutom, av de 480 penningsdagar som tilldelas föräldrar, tar kvinnor ut cirka 82 procent

Naturligt, när man arbetar mindre leder det inte endast till en förminskad inkomst, men även mindre erfarenhet och därmed förminskad chans till en löneförhöjning. Vi finner i och med denna information att löneskillnader ej existerar på grund av diskriminering och sexism, utan snarare som ett resultat av kvinnors individuella val, utförda som fria medborgare. 

Vi kan nu arbeta oss genom det uråldriga argumentet om objektifieringen av kvinnor som ett tecken på strukturell sexism. Utan tvekan så sker det en objektifiering av kvinnor med vackra kroppar i musik och filmindustrin, men samtidigt kan vi inte neka att detsamma sker med män, som frekvent representeras såsom välbyggda varelser med perfekta käkben. 

I båda fallen ser vi helt enkelt en uttryckt uppskattning av mänskliga fysiska attribut, snarare än någon form av strukturell objektifiering mot just kvinnor. 

När det kommer till faktumet om kvinnor som överrepresenterade i våldtäkter och diverse sexualbrott så bör en förståelse te sig naturlig i att problemet ligger hos de män, vars sinnen är så vridna att de våldtar, och inte någon subtil samhällelig uppmaning till sexuella attacker mot kvinnor, en grupp som innefattar alla våra mödrar och systrar. 

Sist, men inte minst, kan vi föra en genomgång gällande patriarkatet och hur väl det går för denna. För ifall denna påstådda maktstruktur i själva verket existerar, och har infiltrerat samhället till den grad som både regeringen och många feminister vill påstå, så skulle man kunna tro att mannen blir behandlad likt en antik persisk konung. 

Det är dock inte vad vi ser i vårat land, där män regelbundet utgör cirka 95 procent av alla dödsfall på arbetsplatsen, där det dubbla antalet män begår självmord gentemot kvinnor, där män utför allt det hårda fysiska och smutsiga arbetet inom bland annat konstruktion och sanitära uppgifter, och där en majoritet av män skickas ut för att riskera sina liv i strid.

Vi ser att regeringen 2015 lade fram en plan för att investera 20 miljoner kronor i förbättringen av kvinnors arbetshälsa, med ingen fokus överhuvudtaget på männens ovannämnda dödsfall. Sannerligen är det ett misslyckat patriarkat, som behandlar sina bröder såhär illa. 

Som slutsats vill jag uppmana alla feminister som bekämpar detta fiktiva patriarkat i Sverige: Använd eran produktivitet, energi och fritid till att bekämpa världens riktiga patriarkat. 

Visa ert stöd för mina kusiner i södra Iran, som ej kan visa håret utan att bli kallade för horor. Hjälp mina Balochiska systrar som de Pakistanska soldaterna kidnappar för sexslaveri, och lägg eran tid på att befria kvinnorna i Saudi-arabien vars omänskliga behandling vi alla känner till. 

Men spendera inte eran tid på att bekämpa en maktstruktur som inte existerar, för det är inget annat än politisk lathet att bekämpa icke-problem lokalt, när internationella katastrofer inväntar ert ingripande.

Nohan Zainudini

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (57)
Kopiera länk
Dela