Ett foster är lika mycket människa som du – nej till abort!

- 21/06/2017, 13:41
Malin Schelin anser att abort är fel.
1 av 3

Malin Schelin anser att abort är fel.

Privat/TT

2 av 3

Christine Olsson / Christine Olsson/TT

Malin Schelin
3 av 3

Malin Schelin

Privat

Malin Schelin: "Är det inte ett mysterium att vi anser att en människa dör när hjärtat och hjärnan slutar fungera men inte då de börjar arbeta?"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Expressens krönikör Hanne Kjöller påstår i en krönika att det ofödda barnet inte är en människa. Man kan bara häpna över den vetenskapliga okunskap Kjöller uttrycker. 

Hon tycks vara helt omedveten om den överväldigande majoritet av alla embryologer som understryker att människan blir till i och med befruktningen. Men Kjöller tycks anse att det inte är tillräckligt att inneha mänskligt liv för att ha ett värde. 

Istället hänvisar hon till att man ska vara en "fullvärdig människa" och det är svårt att påvisa exakt när man blir det enligt Kjöller. Men hur kan man påstå att en människa kan vara o-fullvärdig? 

Det finns inga mindre värdefulla människor, enbart människor. Och är man en människa så har man rätt till liv. Punkt. 

Om gränsen för människoblivandet dessutom är godtycklig och osäker bör vi väl fria snarare än fälla? Bevisbördan hamnar på Kjöllers sida, inte på oss livsförespråkare. 

Land ska på lag byggas, det är helt korrekt. Men lagen måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt uttrycka respekt för varje individs orubbliga värde. 

Kjöllers försvar av svensk abortlag gör tyvärr inget av detta. Utan det för oss snarare närmre filosofen Singers princip om att abort även bör vara tillåtet efter födsel då inte ens spädbarn är att se som fullvärdiga människor, då de saknar självmedvetande. 

De flesta aborter sker troligen mellan vecka 6-9. Då klappar redan det ofödda barnets hjärta och förser den lilla kroppen med blod. Redan då kan vi mäta hjärnaktivitet hos den lilla bebisen

Är det inte ett mysterium att vi anser att en människa dör när hjärtat och hjärnan slutar fungera men inte då de börjar arbeta? 

Vad gäller kvinnans rätt till sin kropp så skriver jag helt under på det. Jag är kvinna och jag vill ha rätt till min kropp. Men den rättigheten slutar där en annan individs kropp tar vid. 

Jag har rätt att göra vad jag vill med min kropp så länge jag inte skadar en annan människa. Det ofödda barnet är inte en del av kvinnans kropp. Den har en egen kropp, en egen uppsättning gener och den har en egen livsväg att gå. 

Kjöller har helt rätt i att illegala aborter är ett stort problem. Osäkra aborter skördar både barns och mammors liv. Den senaste siffran från WHO(som är från 2008) säger att 47 000 kvinnor (inte 70 000 som Kjöller anger) beräknas dö av illegala aborter varje år. 

Två tredjedelar av dessa kvinnor bor i Afrika där grundläggande sjukvård allt för ofta saknas. Osäkra aborter är inte ett stort problem i de länder som ligger nära oss och som värnar om de ofödda barnen. 

Strumpsticke-argumentet är därför inget annat än skrämselpropaganda. Låt oss istället lita på vetenskapen och värna om de svagaste i samhället, nämligen de ofödda. 

Vi behöver möjliggöra och uppmuntra till att välja liv istället för död. I Sverige utsätts inte personer som fött barn utanför äktenskapet för glåpord. 

I Sverige lämnar vi inte barn på gatan till att sniffa lim. Sverige har goda möjligheter att ta hand om de barn som blir till. Om vi vill.

Malin Schelin
Ordförande för organisationen Livsval