Vi måste satsa på folkhälsan – fysisk aktivitet är för alla!

- 05/07/2017, 10:32
Johan Svensk (MP) skriver om satsningen att förbättra Haningebornas hälsa.
1 av 3

Johan Svensk (MP) skriver om satsningen att förbättra Haningebornas hälsa.

Privat/TT

2 av 3

TT NYHETSBYRÅN

Johan Svensk (MP)
3 av 3

Johan Svensk (MP)

Privat

Johan Svensk (MP): "Hälsoklyftorna är fortfarande tydliga, och det måste vi ändra på."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Jag har i fredags avslutat en promenad på 18,5 timmar utan pauser. Tävlingen heter Fotrally och är en av de aktiviteter som lockar fler personer till en mer aktiv livsstil, vilket lägger grunden för långa och goda liv. 

Vi behöver ha en lika stor variation och spridning av aktiviteter som vi har mångfald av människor i vår kommun. Haninge har fantastiska förutsättningar och gör redan mycket för att tillgängliggöra och locka fler till fysisk aktivitet. 

Kommunens samarbete med En Frisk Generation ger barn och familjer, som annars inte brukar röra på sig, lust att göra det. Det anordnas tävlingar som ÖTILLÖ, i vilken de tävlande springer och simmar genom vår vackra skärgård. 

Tyresta nationalparks ovärderliga natur inbjuder till fysisk aktivitet. Och mycket mer. Men hälsoklyftorna är fortfarande tydliga, även i Haninge. Barn som växer upp i fattigdom eller har föräldrar med låg utbildningsnivå får mindre fysisk aktivitet, sämre kost och har att se fram emot ett kortare liv än andra. 

Vilket område inom Haninge kommun du växer upp i spelar också stor roll. Det måste vi ändra på. Alla i Haninge ska ha samma möjligheter. Det är därför vi beslutat att göra en genomlysning av hela folkhälsoarbetet i kommunen. 

En rapport ska presenteras i mars 2018 och den förväntas ge en bra bild av dagens folkhälsoarbete samt lägga fram ett antal rekommendationer till oss förtroendevalda om vad vi bör prioritera framöver. 

Redan nu vet vi att fysisk aktivitet är en viktig nyckel i folkhälsoarbetet och därför lägger vi nu i en högre växel för att erbjuda ett brett och geografiskt spritt utbud av aktiviteter som väcker alla Haningebors lust att röra på sig. 

Vi går vidare med frågan om ny simhall som skulle öppna möjligheten för fler att ägna sig åt en mängd vattenaktiviteter där simkunnighet är en förutsättning. Tre idrottshallar i Västerhaninge, Lyckeby och Tungelsta byggs för att ge fler möjlighet att röra på sig. 

Denna sommar inför vi även sommarkollo där Haninges barn får chans att testa på en mängd olika slags fysiska aktiviteter. Detta är några exempel på våra nya satsningar. 

Jag ser fram emot folkhälsorapporten som kommer i mars 2018. Under tiden fortsätter vi i kommunen att försöka tillgängliggöra fysiska aktiviteter för fler Haningebor. Själv tränar jag vidare i olika former. Häng med du också!

Johan Svensk (MP),
Kommunalråd i samarbetskoalitionen, med ansvar för folkhälsofrågor