Så här kan du hjälpa en anhörig – när sjukvården sviker

- 13/08/2017, 12:03
Sten Jeansson ger 5 tips om vad du kan göra för en anhörig när sjukvården sviker.
1 av 3

Sten Jeansson ger 5 tips om vad du kan göra för en anhörig när sjukvården sviker.

Privat/TT

2 av 3

TT NYHETSBYRÅN

Sten Jeansson
3 av 3

Sten Jeansson

Privat

Sten Jeansson: "Här är några tips om hur du ska göra för att bli till stöd för den anhörige i situationer där vården inte fungerar."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Om någon nära anhörig plötsligt drabbas av en allvarlig sjukdom är det lätt att drabbas av panik. Det kan resultera i handlingsförlamning eller att du lägger kraften på oväsentliga saker. 

Det kan också resultera i fokusering och beredskap i att handla, ursprungliga beteenden sedan människan levde ständigt hotad av det vilda på savannen. 

Jag tänkte dela med mig av några tips om hur du ska göra för att bli till stöd för den anhörige i situationer där vården inte fungerar. 

1. Utgå inte från att vården fungerar som tänkt. Det är bara tur om din anhöriga inte bara får en vettig läkare i första vårdkontakten, utan genom alla skeden i vården. 

Det är inte enbart det uppenbara med kompetens som kan variera mycket utan också patientorientering och öppenhet inför patientens och de anhörigas synpunkter. 

Det är inte alls säkert att de ens lyssnar på dessa synpunkter, som kan vara avgörande för att rätt diagnos och rätt behandling ges. Ställ därför in dig på att inte passivt lita på att allt blir rätt. 

2. Förbered dig på att behöva agera genom att läsa på. Läs därför på allt du hinner så du kan bilda dig en egen uppfattning och agera. 

Det finns flera uppenbara hemsidor som vårdguiden och de olika landstingens och sjukhusens sidor som du kan börja med. Men om du har någon idé om trolig diagnos så fungerar Google utmärkt. 

Prova med sjukdom och symtom så får du många svar och ur dessa kan du hitta de mest typiska. Har du flera tänkbara diagnoser upprepa och jämför. 

Symtomen som kommer upp för en viss diagnos ska kunna förklara allt det du upplever. Fortsätt att lita på din övertygelse genom hela förloppet. 

3. Tala inte om vad du eller patienten misstänker för diagnos vid inledande vårdkontakter. Det är tyvärr ganska vanligt bland läkare att se på icke-läkare som någon helt utan relevanta synpunkter. 

Det gäller inte bara patient och anhörig utan även andra grupper inom vården. Om du då direkt vid samtalet yttrar vad din eller din anhörigas troliga diagnos är, kan det lätt bli en prestigekamp där läkaren ska bevisa att du har fel och han har rätt. 

Det kan leda till att läkarens diagnos prioriteras i fortsatta undersökningar och den verkliga inte kommer fram, om du har rätt. 

4. Får du inte tillräckligt grepp om det medicinska får du gå över till engelska. Det som är skrivet på svenska är präglat av vårt samhälle i stort. Du ska inte få eller ha någon detaljkunskap, "samhället tar hand om dig så du behöver inte bry dig" präglar det mesta som är skrivet. 

Därför kan du behöva gå över till engelskspråkigt för att få reda på viktiga fakta i behandlingen. Speciellt om det normalt inte tillämpas i Sverige men utomlands, så hittar du inte den informationen (svensk vård är inte ledande i alla avseenden). 

Till och med Wikipedia är på samma sätt, den svenska versionen är tunn och innehållslös jämfört med den internationella. 

5. Kräv att få eller leta själv upp alternativ om det inte går att få rätsida i en låst situation. Om du känner att det inte går att komma till tals med behandlande läkare och din övertygelse säger dig att det är fel eller till och med att din anhörigs liv är i fara finns några alternativ. 

Det första är att be att få en "second opinion" från en annan specialist på en annan vårdinrättning. Det kan fungera men kårandan är stark, så risken är att de bara bekräftar er läkare. 

Nästa steg är, förutsatt att du kan skaffa fram pengar, att helt enkelt konsultera privat vård. Kortare väntetider och större patientorientering är de uppenbara fördelarna. 

Den sista åtgärden är att söka vård utomlands, vilket kan var nödvändigt om det saknas nödvändig privatvård. 

Då är det ofta så bråttom att det inte går att invänta besked om Försäkringskassan kan träda in utan du måste chansa, det går dock att får tillbaka de mesta kostnaderna i efterskott, men bara om motsvarande behandling finns i Sverige. 

Sten Jeansson

Har du varit med om att någon i din närhet blivit allvarligt sjuk?