Lördag 28 Maj
Stockholm

Vi måste satsa på kollektivtrafiken – för kvinnornas skull

Hanna Bergwall tycker att vi måste satsa mer på kollektivtrafiken – för kvinnornas skull.
1 av 3
Hanna Bergwall tycker att vi måste satsa mer på kollektivtrafiken – för kvinnornas skull. Foto: Privat/Martina Holmberg
2 av 3
Hanna Bergwall.
3 av 3
Hanna Bergwall. Foto: Privat

Hanna Bergwall: "Att fortsätta satsa på bilism bidrar till att försämra kvinnors tillgänglighet i samhället."

Kommentera (40)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Hanna Bergwall är 22 år och bor i Stockholm. 

Hon studerar till jurist och är ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Ekerö kommun. 

Följ henne på Instagram.

Nu är det dags att satsa på kollektivtrafiken. Inte för miljön. Inte för klimatet. Inte för luften i städerna. Nu är det dags att satsa för kvinnornas skull. För jämställdhetens skull. 

Majoriteten av alla som reser kollektivt är kvinnor. Män väljer istället bilen. De äger två tredjedelar av alla bilar i Sverige och kör betydligt mer än kvinnor. Mot den här bakgrunden är det inte förvånande att Sverige har satsat mest på bilismen de senaste hundra åren.  

Män har ett val som kvinnor ofta saknar: bilen eller kollektivtrafiken? Kvinnor har inte, även fast de kanske skulle vilja, lika stor tillgång till bil som män. Ska vi inte då se till att kvinnor får bättre tillgång till bil? Nej, det vore att gå i fel riktning. 

Om kvinnor började resa som män skulle utsläppen av växthusgaser öka markant. Dessutom skulle bilismen ta i anspråk en betydligt större yta än idag. Staden skulle förvandlas till en enda stor parkeringsplats. 

Män borde istället ta efter kvinnors resemönster. Med andra ord, lämna bilen hemma. Dessutom skulle samhället bli säkrare ur en trafikolyckssynpunkt om män började resa mer som kvinnor. 

Det är ingen hemlighet att män är överrepresenterade bland trafikolyckor. Över 80 procent av alla som kör på någon vid ett övergångsställen är män och 60 procent av alla som blir påkörda är kvinnor. 

Om vi vill ha jämställdhet på riktigt behöva vi fördela resurserna rättvist. Att fortsätta satsa på bilism bidrar till att försämra kvinnors tillgänglighet i samhället. Det är inte att fördela resurserna rättvist. 

Så lägg ner Förbifart Stockholm och den skiten! Se istället till att bussen i glesbygden går oftare än var tredje timme. Eller att man ska kunna åka tunnelbana i rusningstrafik utan att få andnöd på grund av trängseln. Om vi tar jämställdhet på allvar måste kollektivtrafiken prioriteras. 

Hanna Bergwall

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (40)
Kopiera länk
Dela