Söndag 18 Apr
Stockholm

Nej, regeringen – rättvisa och välfärd kan inte vänta

Martin Jordö och Pelle Hällje (Fi) skriver om att motverka klassklyftorna.
1 av 4
Martin Jordö och Pelle Hällje (Fi) skriver om att motverka klassklyftorna. Foto: Privat/Privat/TT
2 av 4
Martin Jordö (Fi).
3 av 4
Martin Jordö (Fi). Foto: Privat
Pelle Hällje (Fi).
4 av 4
Pelle Hällje (Fi). Foto: Privat

Martin Jordö och Pelle Hällje (Fi): "Vi håller på att dela upp samhället ekonomiskt efter ursprung, kön och hälsa."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet viker sig för Alliansens hot om budgetkaos och drar tillbaka två av tre aviserade skatteändringar. 

Feministiskt initiativ beklagar att regeringen enbart anser klimatfrågan vara akut, de sociala klyftorna i Sverige och välfärdens kris är också akuta. 

Dessutom hänger frågorna ihop; social rättvisa hjälper oss att nå miljömålen. Att regeringen behåller förslaget om flygskatt stödjer Feministiskt initiativ. Vi vill dock se en något högre flygskatt än vad regeringen föreslår. 

Men även de andra skattehöjningarna behövs. Höginkomsttagare måste bidra mer till allas vår välfärd och regelverket för småföretag, de så kallade 3:12-reglerna, göras tydligare och löneuttag uppmuntras. Det handlar om att höja skatten. Låt oss inte hymla om det. 

Alliansen genomförde under sin tid vid makten ett totalt systemskifte i svensk ekonomisk politik och lämnade efter sig massiva skattesänkningar på 140 miljarder per år. Som en direkt konsekvens av detta har vi nu en samtidig kris i stora delar av välfärden. 

Skola, vård, socialtjänst och polis står utan nödvändiga resurser. Pengar som försvann till skattesänkningar till de som redan klarar sig. Samtidigt så fortsätter de sociala klyftorna i Sverige öka. 

Vi håller på att dela upp samhället ekonomiskt efter ursprung, kön och hälsa. Skillnaden mellan skattesänkningarnas Danderyd och Vellinge och välfärdskrisande Tensta och Haparanda fortsätter öka. 

Under 2000-talet har mäns och kvinnors disponibla inkomst glidit ännu mer isär. Utvecklingen måste vändas. Klimatfrågan kan inte frikopplas från social rättvisa. Hög inkomst och hög konsumtionstakt hänger ihop med den högsta miljöbelastningen. 

Feministiskt initiativ vill se satsningar på offentlig välfärd samt ökad jämlikhet och jämställdhet som samverkar med en hållbar omställning. Bägge de tillbakadragna skatterna skulle på statistisk gruppnivå ha omfördelat från resursstarka vita män till förmån för välfärdssatsningar som påverkar livet mer för gruppen utrikes födda och kvinnor. 

Att motverka sådant är ett mönster som går igen i Alliansens ekonomiska politik, och tydligen nu också regeringens: att försvara etablerade privilegier för den grupp som redan är ekonomiskt starka. 

Feministiskt initiativ kommer i höst att för första gången presentera en komplett skuggbudget, ett alternativ till regeringens försiktiga budget. 

Den kommer på ett tydligt sätt att visa hur Feministiskt initiativs politik kan genomföras; fullt finansierad med en blick för ett annat samhälle. I denna skuggbudget kommer Feministiskt initiativ bland annat att föreslå:

  • Ett omedelbart införande av en flygskatt, 20 procent högre än vad regeringen föreslår. 
  • Reviderade 3:12-regler där beskattning av kapital och arbete närmar sig varandra och löneuttag från egna företag uppmuntras. 
  • En snabbare och tidigare utfasning av jobbskatteavdragen för dem med högre inkomst. Att frysa skiktgränsen för statlig skatt är för lite. 

Tillsammans med en rad andra finansieringskällor kommer Feministiskt initiativ att presentera en visionär och tydlig satsning på ett starkt samhälle som håller ihop. 

Ett Sverige där klyftor inte tillåts öka, där vi stoppar miljardrullningen till försvaret och där vi klarar av att se sambanden mellan sociala klyftor, välfärden och vår klimatpåverkan. 

Martin Jordö,
ekonomisk-politisk talesperson Feministiskt initiativ

Pelle Hällje,
näringsutskottet Feministiskt initiativ

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela