Lördag 22 Jan
Stockholm

5 saker som blir bättre för oss unga – med den nya budgeten

Philip Botström (SSU) skriver om fördelarna för unga med den nya regeringsbudgeten.
1 av 4
Philip Botström (SSU) skriver om fördelarna för unga med den nya regeringsbudgeten. Foto: Privat/NTB scanpix/TT
2 av 4
3 av 4
Philip Botström (SSU).
4 av 4
Philip Botström (SSU). Foto: Privat

Philip Botström (SSU): "Under Alliansregeringens tid var rika män de stora vinnarna, men nu är det vi unga som istället är de stora vinnarna."

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Idagpresenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens sistastatsbudget för mandatperioden. Det är en jämlikhetsbudget med ettreformutrymme på 40 miljarder som innehåller stora satsningar påSveriges unga och studenter. 

Under Alliansregeringens tid var rikamän de stora vinnarna, men nu är det vi unga som istället är destora vinnarna. Ett borgerligt rikemansbygge för några få harbytts ut mot ett socialdemokratiskt samhällsbygge för alla.

Alltifrånhöjt barn-och studiebidrag till avgiftsfri kollektivtrafik för ungaär reformer som ökar jämlikheten i ungas vardag. En schysstuppväxt och en meningsfull fritid ska inte bero på ens föräldrarstjocklek på plånboken. 

Den här budgeten sätter jämlikhet föross unga i fokus och det välkomnar vi i SSU. Här är de 5 bästa reformerna i höstbudgeten:

1.Höjt barnbidrag och studiebidrag.

Nuhöjs äntligen barnbidraget och studiebidraget för gymnasieungdomarmed 200 kr per månad. Dessutom höjs studiemedlen förhögskolestudenter med 300 kr per månad. Det var verkligen påtiden. 

Bidragen har inte höjts på 11 år trots att kostnaderna förunga har ökat. Detta innebär att alla barn, unga och studenterkommer få en ökad ekonomisk trygghet oavsett ens föräldrarstjocklek på plånboken. Det var SSU:s viktigaste krav införbudgeten som nu äntligen blir verklighet.

2.Avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommarloven.

Attta bussen till fotbollsträningen eller till badet på sommaren skainte vara en klassfråga. Regeringensatsar därför 350 miljoner kronor per år för att möjliggöraavgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. 

SSUhar länge drivit kravet på en avgiftsfri kollektivtrafik för ungapå regional nivå, men nu lyckas vi få igenom satsningen pånationell nivå. Även om detta bara gäller under sommarloven, ärdet ett viktigt steg på vägen mot en avgiftsfri kollektivtrafikhela året.

3.Krafttag för att motverka psykisk ohälsa.

Psykiskohälsa har blivit en av vår ungdomsgenerations störstafolkhälsoproblem. Därförär det positivt att regeringen tar det på allvar och nu ger merresurser för att motverka psykisk ohälsa. 

Regeringen satsar 600miljoner till psykiatrin och 250 miljoner till den sociala barn-ochungdomsvården. Dessutom satsas sex miljarder på skolan varavresurser avsätts specifikt till elevhälsan. Det är viktiga stegför att stoppa den psykiska ohälsan bland unga.

3.Billigare att gå till tandläkaren.

Attgå till tandläkaren ska inte vara förknippat med dyra avgifter.För oss i SSU är tänderna en del av kroppen och därför ocksåvara en del av vår allmänna välfärd. 

Regeringen har tidigaregjort tandvård för unga upp till 21 avgiftsfri. Men vi vet attmånga studenter också drabbas av de höga tandvårdsavgifterna.Därför är vi glada att tandvårdsbidraget nu höjs med hela 600 krför unga från 23 till 29 år.

5.Enmiljard till förlossningsvården.

Allakvinnor ska känna trygghet att de har en plats på BB dagen de skaföda barn. Man ska inte behöva åka flera mil eller slussas runtför att förlossningsvården inte har tillräckligt många platser. 

Därför är det riktigt bra att regeringen gör den störstasatsningen på vården i modern tid och nu satsar en miljard påförlossningsvården. Det är också välkommen att man dubblerarvälfärdsmiljarderna fram till 2020.

Attöka jämlikheten är socialdemokratins viktigaste uppgift. Och vägendit sker genom att vi gör verklighet av jämlikhetsreformer steg försteg. För den här budgeten är inte bara några abstrakta grafer iMagdalena Anderssons powerpoint, det är reformer som gör skillnad iungas vardag på riktigt.

Philip Botström
förbundsordförande SSU

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela