Simon Palme, Elin Larsson och Caspian Rehbinder (Centerstudenter) anser att studiebidraget inte bör höjas och att pengar istället ska läggas på utbildningarna.
1 av 5
Simon Palme, Elin Larsson och Caspian Rehbinder (Centerstudenter) anser att studiebidraget inte bör höjas och att pengar istället ska läggas på utbildningarna. - Foto: Privat/Privat/Privat/TT
2 av 5
- Foto: Anders Wiklund/TT
Simon Palme (C).
3 av 5
Simon Palme (C). - Foto: Privat
Elin Larsson (C).
4 av 5
Elin Larsson (C). - Foto: Privat
Caspian Rehbinder (C).
5 av 5
Caspian Rehbinder (C). - Foto: Privat

Studiebidraget borde inte höjas – det borde tas bort

Simon Palme, Elin Larsson och Caspian Rehbinder: "Med bidrag tas sporrarna att tänka igenom och planera sin egen utbildning bort."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Regeringen vill höja studiebidragen med 300 kronor nästa år. Det är helt fel väg att gå. Studenters problem är inte för lite fickpengar, utan att många utbildningar håller allt för låg nivå. 

Vi vill att Centerpartiet på sin partistämma tar ställning för att avskaffa studiebidraget för att istället lägga resurserna på högre kvalitet. 

Studenter brottas med många problem. För den som läser på lärarutbildningen eller kurser i historia eller samhällsvetenskap saknas lärarledd tid under utbildningen. 

Efter examen finns inte många relevanta jobb att hitta. Prislappen som universitetet får för varje student är med andra ord alldeles för liten för att de ska kunna erbjuda en bra utbildning. 

Regeringen verkar tro att högre studiebidrag ska minska klassklyftorna, men om regeringen verkligen vill göra något åt klyftorna borde de låta skattepengarna gå till att utbildningarna håller måttet istället. 

Regeringens utbildningssatsning består av mer fickpengar till studenterna och ännu fler platser. Tror de själva att högre bidrag kommer åtgärda problemen i högskolan, eller att ännu fler platser kommer kunna höja nivån på utbildningarna? 

Om ett par veckor håller Centerpartiet partistämma. Då vill Centerstudenter att Centerpartiet tar ställning för motsatsen till regeringens politik: att ta tag i kvalitetsproblemen och bryta bidragslinjen i högre utbildning. 

Kvaliteten måste granskas bättre och sättas i främsta rummet. Studiebidraget måste göras om till studielån. Med bidrag tas sporrarna att tänka igenom och planera sin egen utbildning bort. 

Högre utbildning ska inte vara någon arbetsmarknadsåtgärd, det ska vara ett vägval och en investering. Det måste bli mer tydligt att högre utbildning är något som ska leda till både kunskap, jobb och bra löner. 

Genom att utöka lånedelen i studiestödet kommer studenter fortfarande inte behöva känna stress över sin budget under studietiden, och det skulle bli tydligare att lånet är någonting som ska betalas tillbaka till senare. 

Vi vänder oss emot att bidrag ska gå till blivande akademiker. Den som om några år kommer arbeta som läkare, psykolog eller affärsområdeschef borde inte ges bidrag för sin utbildning. Vad vi snarare borde rikta uppmärksamheten mot är att utbildningen inte lönar sig tillräckligt efter examen. 

Högskolans problem är inte låga bidrag utan att kvaliteten är för låg, den lärarledda tiden för liten och den internationella konkurrenskraften för dålig. 

Vi är bekymrade över att Socialdemokraterna fortsätter bygga ut högskolan och skicka ut signaler till lärosätena att godkänna så många studenter som möjligt. På samma gång bortser de från kvaliteten. 

Det uttalade målet är att så många som möjligt ska antas och godkännas, men det sker på kvalitetens bekostnad när de som studerar får inte tillräckliga resurser. 

Regeringens politik sänker värdet på en examen och gör att alldeles för få får relevanta jobb och bra löner efter sin examen. Mycket kommer behöva göras för skattepengar, men att höja bidragen till blivande akademiker är inte lösningen. 

Simon Palme (C),
Förbundsordförande Centerstudenter 

Elin Larsson (C),
Vice förbundsordförande Centerstudenter

Caspian Rehbinder (C),
Vice förbundsordförande Centerstudenter

/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.