Måndag 17 Maj
Stockholm

Jag är inte ens rökare, men att förbjuda rökning på balkonger är idioti

Rebecca Weidmo Uvell
Rebecca Weidmo Uvell skriver om att det är direkt frihetsfientligt att vilja förbjuda rökning på balkonger. Foto: Privat/TT

Rebecca Weidmo Uvell​: "Jag tycker till exempel att ryggsäckar i kollektivtrafik är oerhört provocerande, men jag vill ändå inte förbjuda dem".

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Sverige befolkassedan lång tid tillbaka av en kategori människor vars främstalivsmål är att få bestämma och kontrollera andra vuxna människorsliv – de sociala ingenjörerna.

De finns liteöverallt, framför allt i vissa politiska partier som Miljöpartietoch partiet Liberalerna. Inte att förväxla med riktiga liberaler.De söker sig även till olika organisationer.

Astma- ochAllergiförbundet är en sådan organisation. De vill gärna få allaatt tro att de representerar alla astmatiker och allergiker i helaSverige men de representerar alltså bara sina medlemmar. De är nupå korståg att förbjuda alla människor i Sverige att rökautomhus.

Trots att det intefinns en enda vetenskaplig studie som kan fastställa att man kan blisjuk av passiv rökning utomhus. Visst kan man av misstag andas innågons rök om man står för nära men då kan man flytta sig enliten bit och undvika det. Rökpartiklarna blandas nämligenomedelbart ut med allt annat i luften, till exempel avgaser och syre.Passiv rökning och framför allt skador som orsakats av just dettafinns inomhus i stängda miljöer. Men inte heller det är ens inärheten så skadligt som att röka själv.

Men Astma ochAllergi-förbundets främsta mission verkar inte vara att hindra tillexempel astmatiker och allergiker från att röka själva utan attförbjuda alla andra.

De vill givetvisförbjuda rökning på samtliga ställen utomhus, som parker ochprivata näringsidkares egna uteserveringar. Nuhar de siktet inställt på människors balkonger.

Idag kan man inte kräva att alla som flyttar in i en hyresfastigheteller bostadsrätt är helt rökfria. Detta vill förbundet ändra påså att en förening eller en fastighetsägare utan att behöva angenågot skäl ska kunna kräva att människor, trots att de alltsåbetalar för bostaden inklusive balkongen och kanske till och medäger den, inte ska få nyttja den som de vill. Rökning är nämligeninte olagligt.

Men vad bryr sig ensocial ingenjör om saker som äganderätt eller att alla människorär födda fria? Och att därmed vuxna människor måste få levasina liv som de vill så länge det inte är olagligt. Även om manogillar vad de håller på med.

Jag tycker tillexempel att ryggsäckar i kollektivtrafik är oerhört provocerande,jag har fått dem i ansiktet åtskilliga gånger av människor somverkar tro att ta upp ytan av en vuxen och ett halvstort barn påryggen är någon slags rättighet. Jag vill ändå inte förbjudadem.

Det är nämligenskillnad mellan sådana som jag, som tycker att människor är friaatt välja själva, och sociala ingenjörer som vill lagstifta bortallt de ogillar.

Men det finnsorimliga personer i andra länder också, en klen tröst. IEngland finns det just nu ett förslag att införa samma slagshelt verkningslösa bilder som finns på cigarettpaket tilltrafikskyltar. För att få folk att köra lagligt.

Folk kan undravarför jag som inte ens är heltidsrökare själv och som kansketill Astma- och allergiförbundets förtjusning, vad vet jag, ocksåär astmatiker, bryr mig så mycket om rätten att röka.

Men det beror påatt är det något jag faktiskt är allergisk emot så är detklåfingrighet från den sociala ingenjörskonsten som har alldelesför många anhängare i vårt av socialdemokratins kollektivistiskaidéer infekterade land.

Jag ser det som enplikt faktiskt. Att kämpa emot allt som vill inskränka människorsfrihet.

Rebecca Weidmo Uvell

Borde det vara förbjudet att röka utomhus?
Tack för din röst!
Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela