Fredag 14 Maj
Stockholm

​Jag är fet och medveten om saken – men det är fortfarande ett problem

David Sandberg
David Sandberg (SD) skriver om att fat acceptance-rörelsen är farlig, då fetma skadar människor. Foto: Privat/Tumblr

David Sandberg, SD: "51 % Sveriges befolkning lider idag av övervikt eller fetma. Båda har ökat successivt sedan 2006".

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Jag är fet och medveten om saken. Jag har varit det en otroligt stor del av mitt liv, och har som barn även gått igenom mobbning för det. Men det jag ser i dagens samhälle oroar mig tämligen mycket, vilket är normaliseringen kring fetma.  

Jag har personligen blivit fullständigt medveten om hälsoriskerna kring fetma och har i viss mån försökt minska min vikt. Detta med hjälp av min forna idrottslärare under gymnasiet, som faktiskt tog kost och träning på stort allvar. Till skillnad från samhället.

Det genomslag den feministiska kroppspositivismen har gett samhället ser vi tydligt resultatet av. 51 % Sveriges befolkning lider idag av övervikt eller fetma. Ökningen av fetma är större än övervikt, medan de båda har ökat successivt sedan 2006.  

Hade övervikt enbart handlat om utseende hade saken redan varit avgjord. I en sådan situation hade vikthetsen enbart varit ett kontrollbehov från en tredje part. Men i dagsläget handlar övervikt om ohälsa. Det är en markör till att något inte står rätt till i varken kropp eller kost. Cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, ledförslitning och typ 2-diabetes är bara några exempel på sjukdomar fetma och övervikt bidrar med.

Fetmaoperationen gastric bypass, som sett en explosionsartad ökning de senaste tio åren då ingreppen nästan tiofaldigats, har visat sig generera alkoholproblem hos en av fem patienter.

Som om de tidigare nämnda sjukdomarna inte är nog, de personer som låtit fetman gå för långt och söker en lösning kan med andra ord finna sig fast i ett alkoholmissbruk istället.

Det talas mycket om skatt på alkohol, tobak och socker. Hur man vill minska tillgängligheten till dessa varor genom att höja priset och därmed minska nyttjande av dem. Varför görs detta ifall man sedan ska uppmuntra människor till osunda kroppsideal? 

David Sandberg,
Aktiv i Sverigedemokraterna

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela