​Skatten på snus borde sänkas – kraftigt!

- 13/01/2018, 10:17
Patrik Strömer

Patrik Strömer från Svenska snustillverkarföreningen skriver om att snus är mycket mindre farligt än cigaretter, och att skatten på snus borde sänkas.

Privat/TT

Patrik Strömer: "Om vi ser oss omkring inom EU, så är Sverige det land där människor röker minst. Borde inte läkarna vara glada och stolta över det? Nej, för det beror på att snus är tillåtet i Sverige, men förbjudet inom övriga EU".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Snus är en folklig svensk tradition sedan 200 år. Punktskatten på snus ger staten 2 500 miljoner kronor varje år och snus är inte förknippat med några offentliga kostnader eller några dödsfall (Enligt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten), på det sätt som rökningen är. Fakta är alltså att det inte är tobak som orsakar kostnader, utan rökning.

Även om rökning är förknippat med vårdkostnader, så begår Anton Landgren och Gunilla Bolinder det klassiska misstaget att skriva om ”tobak”, vilket inte kan ha något annat syfte än att vilseleda och lura läsarna. Eftersom snus inte är förknippat med några offentliga utgifter borde i så fall punktskatten på snus vara 0 kronor i stället för 442 kronor per kilo, enligt dessa läkares logik.

Om vi ser oss omkring inom EU, så är Sverige det land där människor röker minst. Borde inte läkarna vara glada och stolta över det? Nej, för det beror på att snus är tillåtet i Sverige, men förbjudet inom övriga EU.

Svenskarna använder tobak i samma utsträckning som EU-genomsnittet. Endast den som fanatiskt söker efter inskränkningar i människors frihet och helt struntar i resultaten kan tycka att Sverige borde höja skatten på tobak. Det bästa vore såklart om skatten på snus sänktes, vilket flera framstående forskare (Warner, Chaloupka och Sweanor) sedan länge föreslagit.

Den bistra sanningen är att snus är en begärlig inkomstkälla för staten och en produkt som tydligt visar att Läkare mot tobak har behov av att uppdatera sin 40 år gamla världsbild med aktuell information. Men inget blir bättre av att rulla på i gamla stelnade hjulspår.

Patrik Strömer,
Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Borde skatten på snus sänkas?