Sara Mohammad Omar Makram
Sara Mohammad och Omar Makram skriver om valet mellan hedersförtryck och jämställdhet - Foto: TT/TT/Privat

Jämställdhet eller hedersförtryck? Valet borde vara enkelt

Sara Mohammad och Omar Makram: "Vi är bedrövade över att behöva konstatera att hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och blivit ett ännu större problem i det svenska samhället. Ska vi ha jämställdhet eller könsapartheid? Valet borde vara enkelt."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I januari 2002 sköts Fadime Sahindal till döds av sin egen pappa. För honom var det en stor skam att hon tagit sig friheten att älska den hon ville. Det var ett brott mot hans heder, en heder som måste återupprättas. 

Vi är bedrövade över att 16 år senare behöva konstatera, att hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och blivit ett ännu större problem i det svenska samhället. 

Inte minst pga relativisters försök att flytta fokus från utsatta målgruppens behov av stöd och skydd, till att försvara förövare föräldrar som ha kontrollerat, begränsat, kränkt eller fysiskt skadat sina egna barn med könsstympning, barnäktenskap och bortförande till olika länder.

Till minne av Fadime håller GAPF de årliga Fadimedagarna. En period då en rad evenemang äger rum för att hedra hennes minne. Årets tema är "Jämställdhet eller könsapartheid". 

Valet borde vara enkelt, men är olyckligtvis inte det för en del i vårt samhälle.

Inom könsapartheid urskiljer vi två aspekter; könssegregation och könsdiskriminering. Diskrimineringen tillåter kvinnor färre rättigheter än män och innebär männens kontroll av kvinnors liv och sexualitet. Könssegregationen möjliggör fortsatt kontroll som avskärmar kvinnor från män, vilket bland annat resulterar i att de berövas möjligheten att välja partner.

Segregationen förvränger också relationen mellan könen och mäns och kvinnors syn på varandra. Risken finns att män börjar se kvinnan som primärt ett sexobjekt och att kvinnan ser mannen som ett monster med det huvudsakliga målet att kränka henne.

För att nå en konkret förändring är det nödvändigt att stoppa bidrag till religiösa samfund som inte respekterar jämställdheten utan verkar för könsdiskriminering och segregering. 

För att hjälpa de sårbara flickor, unga kvinnor och pojkar som hjälplöst befinner sig i hederskulturens grepp måste vi se till att hedersbrott få egen brottsrubricering i brottsbalken. 

För att vinna kampen mot hedersförtrycket måste alla ventiler i lagar som möjliggör att föräldrar kränker eller skadar sina egna barn, täppas till.

GAPF vill se ett samhälle där kvinnor med invandrarbakgrund får samma frihet som alla andra. Frihet att bestämma över sina egna liv, att ha kontroll över sin egen sexualitet, att ha möjlighet att fritt välja sin partner och frihet att älska utan skam eller rädsla.

Låt oss kämpa för jämställdhet och utrota könsapartheid. 

Tillsammans.

Sara Mohammad, 
Verksamhetsansvarig på Riksorganisationen GAPF 

Omar Makram,
Projektledare på Riksorganisationen GAPF

/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.